Krava muzara

BN 200
| 25.4.2018 | Piše:
Stanko Cuculić
| Foto:
Stanko Cuculić


Va državnoj kunpanije, posli na kraju vodi direkcija podeljena na komercijalu, tehničku službu, financijsku, kadrovsku i opću službu, i još dosta drugeh službi

Brod i njegov gospodar su kod srce i glava. Jedan bez drugoga, ne moru. Kako na brodu, tako i na kraju, sve mora štimat da se posal odbavi kako rabi i da se finjeno delo more naplatit kako bi pomorci mogli dobit plaću, ali i da gospodaru neč ostane kad plati svi troški oko broda i posade.

Službi na brodu moraju skupa delat, aš kuverta ne more navigat bez makine, makina nikamo neće dospet ako se na puntu ne zacrta dobru rotu, a ni jedni ni drugi neće moć delat ako ih kogo ne nahrani. Brod mora delat i po moru i va portu, po bonace i va fortunalu, po noće i po danu. Na kuverte je glavni čif, va makine to je kapo, va općoj službe kogo, a barba pod sobun drži celi brod. On je ta ki komandira svimi, a sve to dela u dogovoru z armatoron. Barba je, uz to ča mora bit iskusni pomorac, isto tako i najviša vlast na brodu. On je i policija, i sud, i ambasador, i matičar, pa čak i velečasni! Kad je brod na moru zgor barbe je samo dragi Bog! Brodovlasnik određuje ča će se krcat, ki porti će se ticat, kad provišta i bunker krcat, kade će se dokovat, kako će se posada menjat, a barba pazi da brod dela kako bog zapoveda i da u dogovoreno vrime dojde na dogovoreno mesto.

Va državnoj kunpanije, posli na kraju vodi direkcija podeljena na komercijalu, tehničku službu, financijsku, kadrovsku i opću službu, i još dosta drugeh službi. Dosta pomorci ni ne zna ča oni delaju, ali zato predstavljaju nepresušno vrelo za ćakule mej timuneri, mornari i mazači ki naveliko raspravljaju i njurgaju na direkciju i službeniki. I ofičjali njurgaju, ali manje aš se većina njih nada da će i oni kad-tad ćapat mesto va direkciji, a to je isto ko i penzija, samo dobro plaćeno!

Marko je bil timuner, ali i pravi borac za pravo i pravicu. On je bil taj ki bi započel gotovo svaku raspravu o tomu kako je oneh na kraju previše, kako niš ne delaju i kako ih oni z broda hrane. I ni bil jedini ki je tako mislel. Svaki put kad bi telegrafista na "Halo naši” čul da va direkcije planiraju pomorcen smanjit panatiku, plaću ili valutu, kritike su bile još i jače. Bunili su se i kad bi čuli da se preko sindikata planiraju nabavit drva, prašće polovice, kapuz ili kompir, iako su tu zimnicu koristile i njihove familije!

- Lahko je njimi! Sve privilegije imaju! A ki nas ča pita!? - jadil se je Marko na svaku takovu novitad.

- Ala Antone, reci ljuden ča je bilo na sastanku sindikata, da i oni čuju!- rekal je Marko skoro zapovjedno. Anton, sekondo kuverte bil je dosta aktivan po političkoj linije, a bil je i član partije, pa kad je zadnji put bil na godišnjen su ga zvali na sindikalni sastanak kade se govorilo o plaćama ljudi na kraju.

- A, ča... - počel je Anton - rekal je da su in na kraju plaće jako male, ali i da se ne moru povećat jer da bi onda i nan trebalo povećat plaće, a da soldi ni dosta. Ali najbolje je bilo kad je neka ženskica reklat da su njihove plaće stvarno mizerne i da ih kako god treba dignut. Kad ju je sindikalista pital da ča bimo mi pomorci rekli na to da se njin plaći povećaju, a nan ne, ona je mrtvo-hladno odgovorila: - Eh da baren nimamo pomorci! Kako bi nan lipo bilo! Imeli bimo vele plaći i nikomu ne bimo polagali računi! -

Marko se opet začrljenel od jada, ko i svaki put kad je čul te besede i počel zijat: - Ča van ja govorin!? Sve su to lezilebovići! Oni bi da brodi bez nas navigaju! Ma da nebi! -

A onda se javil i noštromo Vito ki je retko kad ča komentiral, ali kad bi ku rekal svaka mu je bila na mestu.

- Prije Drugoga rata, tamo negde trejset i osme, barba ki je imel del va brodu, mi se je tužil da je jedva skupil soldi za plaću. On je vavik govoril da je brod krava muzara ku svi muzu tako da gospodaru na kraju ostane špag s kim je vezana, da se na njega more obesit. Eto to van je brod! Računajte koliki ljudi on hrani, od nas, direkcije, agencije, brodogradilišta, serviseri, piloti, armižadori, remorkeri, štivadori, lanternisti, registri... i svi od toga dobroga broda živeju.

- A kako bi ov brižni brod nahranil tu vojsku na kraju, bez pomorci, bez nas ki služimo na njemu, to bin ja otel pitat tu gospu! - pital je Marko.

- Ma ona je mislela kako bi bilo dobro da mi delamo za niš... - mirno je rekal Anton

...