Dan kad je prestala postojati Mletačka Republika

| 12.5.2021 | Foto:
Pexels


Bila je to godina 1797. Napoleonove trupe osvojile su neosvojivo. Republika koja je skoro tisuću godina brižljivo čuvala svoju neovisnost, Republika koja je sve dotad predstavljala sinonim za moć, Republika koju su svi poznavali kao vladaricu mora prestala je postojati

Upravo na dan 12. svibnja posljednji mletački dužd Ludovico Manin predao je ključeve grada u ruke samoga Napoleona i potpisao dokument kojim se svojom voljom odriče od prijestolja. Tom je prilikom predao i zastavu, i grb, čak i čuvenu duždevu kapu! Kao da je imao izbora…

Brižnoga Ludovica Manina i danas mnogi predani štovatelji Republike optužuju za kukavičluk, čak su ga i u ono vrijeme njegovi sugrađani napadali da je predao Republiku bez borbe, međutim, povijest je dokazala da je tim činom poštedio Veneciju razaranja, a njene građane krvoprolića. Napoleon je već prije toga stekao reputaciju vojskovođe koji ne razmišlja o zaštiti nečega što će kasnije postati UNESCO-va zaštićena baština.

No imala je ova povijesna perturbacija i značajne posljedice na naše krajeve! Time su Istra, kvarnerski otoci, i svi oni mletački posjedi u Dalmaciji postali dijelom Habsburške Monarhije čime su stvoreni prvi preduvjeti za to da se sve hrvatske zemlje napokon nađu u istoj državi. No ta priča nije bila duga vijeka. Kasnije će Napoleon osvojiti i te krajeve, no Habsburzi će ih vratiti petnaestak godina kasnije, čime će se Dalmacija, Istra, Hrvatska i Slavonija napokon naći pod istim vladarom, no ne i u zadovoljavajućem položaju, no to je već druga tema.

Padom Venecije svršeno je jedno povijesno razdoblje čuvene Republike čija je moć bila tolika da se cijeli Jadran zvao Golfo di Venezia, i više njena se slava više nikada neće vratiti.

...