CIAK Eco Cycle - održivo kružno gospodarstvo

| 9.5.2019


U svijetu brze potrošnje i tehnološkog napretka, tvrtka C.I.A.K. je razvila sustav održive distribucije, gospodarenja i recikliranja akumulatorima naziva CIAK Eco Cycle.

Cjelovit sustav gospodarenja akumulatorima i baterijama na području RH rezultat je predanosti očuvanju prirodnih vrijednosti i zaštiti okoliša. CIAK je jedina tvrtka u Hrvatskoj koja u svom procesu rada s akumulatorima ima potpuno zaokružen proces; od prodaje novih, preko sakupljanja starih otpadnih akumulatora te recikliranja istih i proizvodnje olova opet za potrebe izrade novih akumulatora. Proizvedeno novo olovo ne koristi samo CIAK za izradu svojih akumulatora, već ga koriste i mnogi svjetski proizvođači.

 

 

Ova Greenfield investicija od 55.000.000 kuna u C.I.A.K.-ov Centar za reciklažu akumulatora i baterija u Zaboku primjer je kako je moguće uskladiti ekonomske,ekološke i razvojne ciljeve, kako na nivou same tvrtke, tako i na nivou Republike Hrvatske.

Kapacitetom od 10.000 tona godišnje i primjenom najboljih raspoloživih tehnologija, Centar u potpunosti ispunjava uvjete i zahtjeve koje je Republika Hrvatska preuzela.

C.I.A.K. na ovaj način promovira održivo i učinkovito kružno gospodarstvo i radi u skladu s međunarodnim standardima: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, DIN EN ISO 50001, SCC

 

...