Više optimizma, više hrabrosti...

Burza Nautike 88

BN 88
| 23.4.2013


Sjećate se velikih planova za gradnju stotinu marina u neizgrađenim uvalama diljem obale? Srećom, prevladao je razum i u provedenim planovima općina diljem obale usvojeni su projekti gradnje marina u sklopu urbaniziranih područja, pored velikih gradova ili kao dio unutar luka u većim gradovima. Nažalost, od ideje izgradnje stotinu marina malo se njih uistinu i realiziralo, iako skoro svi gradovi i manja mjesta koja osnovu svog razvoja vide u turizmu, a u sklopu toga i u nautičkom turizmu, imaju planove za gradnju marina.

Neki od tih projekata su u početnoj idejnoj fazi, međutim neki od njih su već pred početkom realizacije, što znači da su već ishodovali lokacijsku ili građevinsku dozvolu. Od Poreča, Pule, Rijeke, Novog Vinodolskog, Crikvenice, Senja, Zadra, Šibenika, Trogira, Kaštela sve do Ploča i skoro na svim većim otocima, izvjesno je da će se marine graditi. Pitanje je samo tko će ih graditi i kada?
Uopće nema dileme trebaju li nam tolike marine, pa čak ni to trebaju li nam odmah ili je to dugoročno ulaganje koje će se isplatiti za možda pet ili deset godina. Jer to je definitivno investicija za ... (više u tiskanom i CD izdanju)