Brodski rastalni osigurači i žice

BN 196
| 25.12.2017 | Piše:
Marko Cvitanić
| Foto:
Marko Cvitanić


Do povećanja struje u strujnom krugu može doći zbog kvara na uređaju ili trošilu, kao i kratkog spoja ili oštećenja kabelske instalacije. U takvim slučajevima osigurač trenutno prekida strujni krug i štiti vodove od pregrijavanja. Ako osigurač nije dobro dimenzioniran u odnosu na presjek može doći do pregrijavanja vodiča, topljenja i zapaljenja izolacije, što u krajnjem slučaju može dovesti do požara na brodu

U prethodnom broju obradili smo samo jedan segment ožičenja i električnih instalacija na plovilima. Opisali smo detaljno kako treba spajati različite vrste stopica i odgovarajućih žica. Svaka žica na brodu ima dva kraja i na svakom kraju je neka vrsta stopice koja ovisi o debljini žice i jačini struje. I bez obzira na to koliko smo precizno dimenzionirali i žicu i stopicu prema namjeni i struji, sve te žice moramo na neki način zaštiti. A za to nam služe osigurači.

Treba upamtiti da osigurači ne štite uređaje već vodiče. Zato bi na svakom vodiču koji napaja neki uređaj ili potrošač, na početku, odmah iza prekidača trebalo ugraditi osigurač. Često smo skloni kod ugradnje nove opreme spajati novi uređaj na postojeći osigurač, što sigurno nije dobro, ili ako na sabirnicama nema dovoljno mjesta jednostavno preskočimo ugradnju osigurača.

... (više u tiskanom i CD izdanju)