Brodska osjetila - NMEA

BN 195
| 27.11.2017 | Piše:
Krunoslav Mihić
| Foto:
Krunoslav Mihić


Kako bi komunikacija i protok informacija koje nam prikazuju izmjerene vrijednosti bili kvalitetni, pouzdani i pravovremeni, razvijeni su razni protokoli komunikacije. Tako je danas u nautičkoj elektronici standard postao protokol komunikacije NMEA 2000

Da bi neki podatak bio prikazan na našem ploteru prvo ga treba izmjeriti, potom obraditi i na kraju dovesti do instrumenta na kojem će se prikazati. U ovom našem slučaju to je zaslon plotera. Na barkama tome služe razni senzori, mjerni članci i elementi koji predstavljaju vezu našeg plovila s okolinom. Iako se možda nekom neće činiti tako, ali i radarska antena i GPS antena i sonda fishfindera su svojevrsni senzori koji informacije iz okoline primaju i dostavljaju u uređaje brodske elektronike. Svi podaci koji se ispisuju ili iscrtavaju na brodskim instrumentima, ploterima i brodskim računalima dobiveni su mjerenjem, nakon čega se kabelom ili pak bežičnim putem dovode do zaslona. Da bi komunikacija i protok izmjerenih vrijednosti kolali brzo, i da bi uopće mogli biti prikazani na raznim zaslonima, razvijeni su razni protokoli komunikacije od kojih je NMEA 2000 postao standard u nautici.

... (više u tiskanom i CD izdanju)