Brod je u opasnosti od stradavanja u trenutku kad se rađa i krsti

BN 248
| 3.5.2022 | Piše:
Damir Herceg
| Foto:
Željko Monjac, Andi Milošević


„Najveće sile kojima je brod izložen tijekom svog životnog vijeka često bilježimo prilikom njegovog rođenja, odnosno porinuća, dok klizi na saonicama niz saonik u more. Naime, u trenutku kad se krma počinje dizati iz mora, a pramac klizi po navozu, brod se nađe na ‘vagi’. To mora trajati što kraće, jer može doći do oštećenja trupa, pa čak i njegovog puknuća po sredini,” rekao je za BURZU NAUTIKE dipl. inž. brodogradnje Željko Monjac

Ceremonija porinuća broda, odnosno trenutak njegovog istovremenog rođenja i krštenja, oduvijek je smatrana iznimno važnim događajem kako za brodovlasnika tako i za brodograditelje. To je važan trenutak i za sam brod, kako nekad tako i danas, jer mu se i kuma obraća kao živom biću, dajući mu ime. Nakon krštenja, poželi mu dugu i sretnu plovidbu. Svi koji nazoče toj svečanosti imaju na umu izreku: „Brod je siguran u luci, ali to nije smisao njegova postojanja.” Zato je svečana ceremonija porinuća istodobno puna i veselja i strepnje.

Kažu da je loš predznak kad se boca pjenušca ne razbije o pramac

Prema vjerovanju, odnosno praznovjerju brodograditelja i pomoraca, budućnost broda „može se iščitati” iz ... (više u tiskanom i CD izdanju)