Bokobrani

BN 163
| 1.4.2015 | Piše:
Krunoslav Mihić
| Foto:
Krunoslav Mihić


Kod postavljanja bokobrana, kojega se najčešće privezuje za ogradu ili rukohvat, treba voditi računa o visini postavljanja. Previsoko, ili pak prenisko postavljeni bokobran može omogućiti fizički kontakt i oštećenja ... (više u tiskanom i CD izdanju)