BlueWay 20 CC

BN 217
| 12.9.2019 | Piše:
Jere Friedrich
| Foto:
Igor Šuhov


Svaki brod počinje kao matematička formula i sve se gradi oko nje. Ostalo je vrlo jednostavno. Tim je riječima počeo priču o svom brodu Branko Barbić, projektant i brodograditelj koji je u zreloj dobi svoga života, odlučio da u mirovini ne želi mirovati pa nakon cijeloga radnoga vijeka provedenoga u velikoj brodogradnji odlučio okušati se i u maloj brodogradnji. Brod je brod, bez obzira na veličinu, i svaki ima nekoliko jednostavnih pravila koja ga određuju. Sve dok se projektant drži tih pravila, brod će biti dobar. Da skratimo dugu i složenu priču, dobro projektiran brod je savršen kao matematika

Moram biti iskren i reći kako sam u svim ovim godinama koliko pišem testove, imao vrlo malo prilika razgovarati s projektantima. Iako nerado, moram se složiti da je engleski jezik svojom sintagmom "naval architect" bolje pogodio bit stvari, jer riječ "projektant" u većini ljudi kao da ne može dovoljno jasno prikazati svu složenost posla koji stoji pred osobom koja u glavi ima određene ideje o brodu koje onda treba pretočiti na papir. I ne samo to! Ta slikovna i računska verbalizacija ideje mora se moći proizvesti, a kada se proizvede mora zadovoljavati sve one zahtjeve koje je postavio pred sebe na samom početku. Ovo je samo jedan mali dio problema s kojima se projektant svakodnevno susreće, i već se po tome vidi da se radi o posebnom soju ljudi čiji mozak radi na drugim frekvencijama od mozgova nas običnih smrtnika.

Takav je i Branko Barbić, osebujni projektant testiranoga plovila. Magistar tehničkih znanosti staroga kova, koji je cijeli svoj radni vijek proveo u brodogradnji, koji iza sebe ima niz projekata brodova, od najsloženijih teretnih pa sve do luksuznih putničkih brodova koji su se gradili ne samo u hrvatskim, već i talijanskim brodogradilištima, s odlaskom u m ... (više u tiskanom i CD izdanju)