Bežični ruter Garmin Helm

BN 155
| str. 026-029 | 15.10.2014 | Piše:
Krunoslav Mihić
| Foto:
Krunoslav Mihić


Danas na tržištu svi bolji proizvođači brodske elektronike nude neko rješenje za dvosmjernu komunikaciju između pametnog telefona ili tableta i plotera, ali za ovo povezivanje uglavnom treba dokupiti jednu komponentu, takozvani Wi-Fi ruter

Wi-Fi, HotSpot, Wirelles, surfanje i ostali izrazi, koji uglavnom označavaju bežični prijenos podataka, danas više nisu strani nikome tko u svom džepu ima nekakav tip pametnog telefona ili tablet računalo. Po kafićima se traže Wi-Fi oznake, pita se za korisnička imena i lozinke, čitaju vijesti, šalju poruke, elektronička pošta i sluša glazba. Sve s pametnih telefona ili tableta. No, dolaskom na brod ti su uređaji sve donedavna ipak bili više-manje beskorisni, osim možda u ponekim marinama, pa su skiperi i dalje koristili samo plotere. Tada su se pojavile relativno jeftine, a opet dobre navi ... (više u tiskanom i CD izdanju)