Baglietto - od drvenog guca do megajahti

BN 201
| 22.5.2018 | Piše:
Marko Cvitanić
| Foto:
Marko Cvitanić


U Bagliettu imaju narudžbe i za brodove veće od 50 metara, ali važno je napomenuti da je svako plovilo jedinstveno jer se radi po narudžbi i zamisli budućeg vlasnika

Zahvaljujući Talijanskom institutu za vanjsku trgovinu - Agenciji za promidžbu i internacionalizaciju talijanskih tvrtki (ITA) pri Veleposlanstvu Italije posjetili smo, zajedno s još desetak novinara iz Europe, okolicu Genove gdje su koncentrirana najveća talijanska brodogradilišta za izradu mega-jahti. Jedno od tih je i brodogradilište Baglietto koje zbog svoje tradicije i onome što su do sada postigli u ovom segmentu brodogradnje zaslužuje posebnu pažnju.

U brodogradilištu Baglietto, jednom od najstarijih talijanskih proizvođača megajahti, sa 160 godišnjom tradicijom gradnje brodova, shvatili su da je uvjet opstanka i daljnjeg razvoja udruživanje u veće grupacije, iako bi vjerojatno i sami mogli uspješno napredovati. Ali ako oni za nešto misle da bi moglo biti dobro, tada to vrlo vjerojatno tako i jest. Naime o tome ponajbolje svjedoči bogato životno iskustvo. Razvojni put ovog brodogradilišta dug je punih 160 godina. Njegova povijest zapravo je povijest razvoja i evolucijskoga prijelaza od male i lokalne drvene brodogradnje do gradnje megajahti na svjetskoj razini. Valja napomenuti da su se mnoge nove stvari, barem one koje se tiču razvoja hidrodinam ... (više u tiskanom i CD izdanju)