Automatic Identification System

BN 192
| 28.8.2017 | Piše:
Krunoslav Mihić
| Foto:
Krunoslav Mihić


Otprije petnaestak godina, kada je AIS sustav aktiviran po prvi puta, traje rasprava o potrebi ugradnje AIS sustava na plovila za rekreaciju. Razlog protiv ugradnje AIS-a je današnja razina opremljenosti brodica brodskom elektronikom, koja sigurnosno zadovoljava sve potrebe navigacije i plovidbe

Sustav automatske identifikacije brodova dobro je poznat i iskustvo s njime imaju svi oni kojima je pomorstvo kruh. AIS je obavezni dio opreme za sigurnost, navigaciju i plovidbu na putničkim brodovima preko 300 BT, te brodovima duljima od 30 metara. AIS sustav se temelji na automatskom radu primopredajnika povezanog s VHF-DSC radiostanicom, odnosno prijamnika na plovilima koji odašilju i primaju određene podatke o plovilu. Svi podaci su javni i vidljivi svima koji imaju AIS prijamnik na plovilu, ali i operaterima u VTS centrima na obali, a ne treba zaboraviti i nekoliko vrlo pouzdanih internet stranica s prikazom AIS-a. AIS koji koriste brodovi gore spomenute duljine i istisnine i koji mora biti stalno uključen spada u AIS klase A.

... (više u tiskanom i CD izdanju)