AIS klase B+ za bolju komunikaciju

BN 212
| 29.4.2019 | Piše:
Krunoslav Mihić
| Foto:
Krunoslav Mihić


Međuprostor između AIS-a klase A i klase B, odnedavno je ispunio AIS klase B+. To je novost u AIS komunikaciji, i za razliku od klasičnoga AIS-a klase B koristi SOTDMA protokol, te ima snagu emitiranja signala od 5 W

Automatic Identification System, odnosno skraćeno AIS originalno je stvoren kao protusudarni sustav, kojim se sprečavaju sudari brodova na moru. S vremenom, kao i sve drugo što je razvijeno i što se je pokazalo učinkovitim na velikim brodovima, AIS je kroz AIS klase B uveden i za rekreativnu plovidbu iako sa smanjenom količinom podataka i određenim ograničenjima. Oni koji koriste AIS na svojim plovilima, na zaslonima brodskih plotera, ili pak na posebnim zaslonima, vide ikone plovila sa AIS transponderima, kao i određene navigacijske podatke o istima. Nije da AIS omogućuje samo da vidite i da budete viđeni u uvjetima slabije vidljivosti, noću, za maglovita vremena ili kiše. On je koristan i kao navigacijski uređaj. Zemaljske stanice na zemlji su radio farovi na koje se može smjerati kurs, odnosno pomoću kojih se može voditi navigacija. Nedavno je cijeloj priči dodan i sustav AIS SART-ova (Search And Rescue Transponder), transpondera, koji pomažu kod lakšeg lociranja unesrećene osobe u moru ili brodice u nevolji.

Donedavno je AIS bio podijeljen u dvije grupe, odnosno postojao je AIS klase A, koji je bio namijenjen za brodove veće od 300 GT, odnosno onim plovilima koja s ... (više u tiskanom i CD izdanju)