AIS Alarm Box

BN 177
| 13.6.2016 | Piše:
Burza Nautike


Kako bi se alarm čim prije oglasilo i kako bi posada što promptnije krenula u spašavanja unesrećene osobe Ocean Signal je razvio AIS Alarm Box

Sustav koji je razvijen kako bi se nadzirao pomorski promet, prvenstveno velikih brodova već neko vrijeme koristi se i u rekreativnoj plovidbi. Za potrebe "malih" tako je razvijen AIS klase B no na tome se nije stalo. Smještanjem AIS odašiljača u vodootporno kućište nastali su AIS MOB i AIS SART lokatori. Njihovom aktivacijom, a radi se o osobnim lokatorima svakog nautičara, aktivira se alarm u AIS sustavu i to zvučnim i svjetlosnim signalima, te na zaslonu plotera signalnim markerima koji prikazuju MOB lokaciju. Kako bi se alarm čim prije oglasilo i kako bi posada što promptnije krenula u spašavanja unesrećene osobe Ocean Signal je razvio AIS Alarm Box, koji se aktivira nakon zaprimanja AIS MOB ili AIS SART signala. Ovaj uređaj treba postaviti na vidljivo mjesto na plovilu, možda najbolje na upraljavljački panel. Kako je AIS Alarm Box malih dimenzija (90 x 72 x 72 mm) tako ne bi trebalo biti problema s njegovom montažom.

...