Aduros RIB 8,6

BN 254
| 29.10.2022 | Piše:
Hrvoje Galić
| Foto:
Hrvoje Galić


Kada znamo da je Aduros projektiran za poterbe čartera onda možemo reći da je projektant ove brodice u potpunosti uspio ostvariti cilj koji je pred njega postavljen. Ako bi se trebalo jedno riječju opisati ponašanje u plovidbi, najbolja riječ bila bi predvidljivo

Hrvatska spada u vodeće svjetske čarter destinacije, što i nije neko iznenađenje obzirom na to sa kakvom obalom raspolažemo. Unatoč tome, tek se u zadnje vrijeme počeo spominjati nautički turizam kao privredna grana sa velikim potencijalom. Kao da smo prespavali dvadesetak godina ili nas se to uopće nije ticalo. Ipak, nekako se kroz sve te godine čarter razvijao bez obzira na sve infrastrukturne nedostatke i minimalnu potporu onih kojima su usta bila puna elitnog turizma. Sada kada je svima jasno da se nautičkim turizmom privlače gosti bolje platežne moći, a to je generalno smjer kojim želimo krenuti, kotač se polako počeo okretati. Počinje se sve više ulagati u razvoj marina, a o čarter floti se razmišlja kao o ozbiljnom tržištu brodica. Iz te priče nastao je i ... (više u tiskanom i CD izdanju)