Aditivna proizvodnja

BN 240
| 1.9.2021 | Piše:
dr. sc. Roko Dejhalla
| Foto:
Arhiva Burze Nautike


Izum 3D ispisa kakvog ga danas poznajemo pripisuje se Chucku Hullu iz američke tvrtke «3D Systems» koji je 1984. godine podnio patentni zahtjev za sustav izrade stereolitografije. Sustav se sastojao od slojeva koji su dodavani stvrdnjavanjem fotopolimera pomoću lasera s ultraljubičastim svjetlom

Aditivna proizvodnja (engl. «Aditive Manufacturing» - AM) odnosno trodimenzijski ispis, odnosno 3D printanje kako se kolokvijalno uvriježio engleski termin, predstavlja pojam koji obuhvaća postupke izrade različitih predmeta nanošenjem čestica u tankim slojevima. Proizvodni proces kod aditivne proizvodnje započinje izradom CAD modela (kratica od engl. «Computer Aided Design», u prijevodu oblikovanje pomoću računala) odnosno digitalnog trodimenzijskog (3D) modela.

Pojam «trodimenzijski ispis» odnosi se na različite postupke proizvodnje kod kojih se materijal taloži, spaja i skrućuje kako bi se proizveo nekakav predmet. Postupak se može primijeniti na čitavi niz materijala od plastike, preko metala i keramike pa sve do bioloških materijala koji se dodaju sl ... (više u tiskanom i CD izdanju)