Znanjem plovimo svijetom

| 3.12.2021 | Foto:
Krunoslav Mihić


Otvoren je novi edukacijsko-istraživački centar u Rijeci u sklopu Pomorskog fakulteta i Rijeci

Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci je održao svečanu sjednicu fakulteta na kojoj je dekan prof. dr. Alen Jugović osim prikaza i presjeka djelovanja fakulteta u ovoj godini , kao i prikaza uspjeha studenata i fakulteta uzvanicima predstavio i zajedno sa zaslužnim pojedincima otvorio edukacijsko-istraživački centar. Nakon četiri godine koliko je prošlo od začetne ideje centar je na zadovoljstvo svih predan na korištenje studentima i profesorima, kao jedinstven praktikum, radionica za rad sa brodskom opremom i motorima, ali i kao budući znastveno-istraživački centar.

Značajno je to da je Pomorski fakultet konačno došao na more, gdje će se sada na jednom mjestu nalaziti sva oprema i učila fakulteta. U tu svrhu fakultet je od Lučke uprave Rijeka na korištenje dobio vezove, ali i dio lukobrana za postavljanje soha za čamce. Potreba za demonstracijskom radionicom, kao i za praktikumom za izvođenje vježbi sigurnosti na moru riješena je ovim prostorom u kojem će budući pomorci moći na jednom mjestu naučiti raditi sa čamcima i opremom za spašavanje, splavima i termo odijelima.

Edukacijsko-istraživački centar u koji je bez opreme uloženo preko pola milijuna kuna nalazi se u ribarskoj lučici Torpedo, bivše istoimene tvornice, gdje je zatvoreni dio hala površine 700 m2 u kojem se osim stručnih radionica nalazi laboratorij za materijale, učionice i kancelarije. U njemu će se nalaziti sva ona oprema koju će budući pomorci koristiti u svome poslu. U njoj se već sada nalaze brodski motori, dar Ministrastva unutarnjih poslova i JPS-a, tokarski stroj, strojevi za zavarivaje, laboratorij materijala sa kidalicom, kao i razna pokretna oprema poput zračnog i podmorskog drona, raznih kamera, senzora i ostale opreme za istraživanje mora.

Osim Pomorskog fakulteta ovaj prostor će koristiti i Tehnički fakultet u Rijeci a u njemu će se nalaziti i Centar za morske tehnologije koji već djeluje pri fakultetu. Namijenjena provođenju praktične nastave radionicu će prvenstveno koristiti studenti stručnih kolegija i to sa smjerova brodostrojarstva, nautike i tehnologije pomorskog prometa, kao i elektroničkih i informatičkih tehnologija u pomorstvu.

Na svečanoj sjednici često je spominjana konkurentnost na tržištu rada, usvajanje novih znanja i tehnologija gdje će sa novim prostorom Pomorski fakultet u Rijeci to i dobiti. Raduje nas da je Pomorski fakultet u Rijeci realizirao davnu želju te da je dobio edukacijsko-istraživački centar kakvoga zaslužuje i kakvog na Jadranu do sada nije bilo.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

...