Zlatni rez

BN 261
| 31.5.2023 | Piše:
dr. sc. Roko Dejhalla
| Foto:
Arhiva Burze Nautike, Unsplash


U svakodnevnom životu ljudi se neprestano susreću s matematikom i geometrijom. Svijet koji oblikuje čovjek prepun je pravih kutova, linija i predmeta pravilnih geometrijskih oblika. Matematika predstavlja alat koji ljudi koriste da bi brojali, računali, mjerili te na taj način pokušali upravljati svijetom oko sebe. Istražujući razne odnose, matematičari su došli do nekih zadivljujućih brojeva, poput broja “e”, baze prirodnog logaritma (=2,71828), ili broja “pi” (=3,14159), odnosa opsega kruga i njegova promjera. Jedan od takvih brojeva je i broj 1,6180339 koji se označava malim grčkim slovom “fi”, a povezuje se sa zlatnim rezom.

Broj "fi" predstavlja konstantu jednaku 1,6180339 i isto kao i brojevi "e" ili "pi" spada u skupinu iracionalnih brojeva koji se ne mogu izraziti u obliku razlomka, već se zapisuju u obliku beskonačnog decimalnog broja. Međutim, značenje broja "fi" nije toliko u njegovoj brojčanoj vrijednosti, koliko u razmjeru koji određuje. Razmjer predstavlja jednakost između dvaju odnosa, a za slučaj kada se razmatraju četiri elementa razmjera kao odnos se može uzeti da se jedan element prema drugom odnosi kao treći prema četvrtom. Ovaj se odnos može izraziti formulom a:b=c:d. Ako se uzmu u obzir samo tri elementa razmjera, onda se odnos može izraziti formulom a:b=b:c. Postoji mogućnost da postavi razmjer i sa samo dva elementa, a u tom se slučaju odnos može izraziti formulom ... (više u tiskanom i CD izdanju)