Život u spremniku goriva

BN 147
| str. 028-029 | 26.6.2014 | Piše:
Božo Ivanić
| Foto:
Božo Ivanić


Brodoljupci u biti vole zimu. Ona im omogućuje dobrodošli predah i da u miru naprave sve ono što u biti treba napraviti na brodici, a za što tijekom sezone nema vremena. Većina nautičara tijekom zime na more izlazi znatno rjeđe, a to pak znači da barci i radovima na njoj mogu posvetiti više vremena. Jedna od stvari koju bi sada bilo mudro napraviti je čišćenje spremnika goriva

Nažalost mnogima su dobro poznata loša iskustva sa začepljenim injektorima na prvim proljetnim plovidbama. Događa se tada da nakon uredno napravljenoga servisa, motor na prvoj mareti zakašlje i stane. Oni koji imaju sreće možda će proći samo sa zamjenom filtra, što će im omogućiti da se sigurno vrate do prvoga porta, ali ima i onih koji će morati upregnuti pomoćni motor, a neki će nažalost morati i potražiti pomoć sa strane.

... (više u tiskanom i CD izdanju)