Zimsko kupanje

BN 183
| 29.11.2016 | Piše:
Stanko Cuculić
| Foto:
Arhiva


A na oven vijaju jedan za drugin redali su se porti sve jedan bolji od drugoga: Bangkok, Singapur, Hong Kong, Taipei, pa Kobe, Osaka, Nagoja, Yokohama, Tokio...

- Ma kakova je ta današnja mladost! Nismo se još ni vezali, a oni već čekaju da se barkariž spusti, kako bi pobigli na kraj. Mi nismo takovi bili... - i te večeri je barba Miro govoril svojmu prvomu ofičjalu kad je videl kako kadeti i asistenti, ko i saku večer potla večeri biže va grad.

- Čife, ča ovoj mularije ne morete zabranit da saku večer gredu va grad? Ovako mleden i zelenen more in se kakovo zlo dogodit... moru ih opljačkat, stuć, moru se i zgubit, pa ću onda ja komedije imet.

- A kako zabranit?! Posal su finili, va trećine su saku treću večer, punoljetni su, dobili su lašja pasare, a nastradat moru i na brodu... Niš mi tu ne moremo... - odgovoril mu je čif.

- Znan ja to jako dobro, ali mi se ne pijaža. Ne čujen ih kad se vraćaju, a ja san do pol noći budan! Zamislite malo čife, pol noći a njih još ni! Strah me je da oni dojdu tek pred jutro...

- Barba ne znan kad dojdu aš ih ni ja ne čujen, ma na osan jutro su na poslu, i nikad ne zakasne....

Čifu ki je bil dosta mlaji od barbi takovi razgovori se nisu pijažali. I on je volel večer poć van i kasno se vraćat kad bi bili va kakoven pametnen portu. A na oven vijaju jedan za drugin redali su se porti sve jedan bolji od drugoga: Bangkok, Singapur, Hong Kong, Taipei, pa Kobe, Osaka, Nagoja, Yokohama, Tokio... Sve redon mesta kade su stari i mladi voleli poć van, prohodit i oćutit malo i tvrdo tlo pod nogamin, obać butigi i gledat lipi svit, pogotovo onu lipju žensku polovicu, a z vrimena na vrime i ku biru ili ča drugo popit.

Volel je i barba Miro zić. Obično bi on i kapo zišli, obišli butigi i neč kupili. Nekad bi i neč pojili i popili, ali na brodu su bili najkasneje oko desete. Jedanput dokla su tako sideli potla večere počel je je kapo barbi govorit: - Miro, znaš ni mene ti ni pravo kad mi asistenti večer zijdu i kad ja ne znan kad će se oni nazad na brod vratit. Ja ih nekad čekan i onda bin ih najraje zvritnjakal na skale... ali ča moren kad mi ne daju ovi z firme... govore mi da to ne bi bilo pedagoški! Ma ča ću kad mi delaju tolike brigi... - tužil se je kapo. - A domisli se malo ti moj Miro one naše mladosti... Mislin, nismo ni mi bili anđeli... Se domišljaš on put kad smo ti kadet i ja ko asistent vijajali po Mediteranu? Po Levantu je bila teška mizerija, da ne more bit veća, a naša plaća mića, valuta još manja da šparat nismo imeli ča, ma opet smo hodili na kraj, zabavljali se i komedije delali...

- Nikad neću pozabit kad smo ono z Latakije dopeljali stočnu hranu na Maltu i bili vezani in kvarta, pa nas je timuner peljal na kraj z batanun na vesla i onda još i po nas došal.

- Sećan se, itekako da se sećan...

A kapo je nastavil: - pa smo ono fanj popili i onda ne misleć zvrnuli batanu i nebogoga timunera va onoj bunde hitili va ledeno more!

- A baš je bila jaka ta zima... - živo se domišjal barba.

- Baš na to san mislel! Ma smo se lipo nasmeli i zabavili, ča ne?!

- Ma baš smo... - sjetno je rekal barba Miro.

- E, moj Miro, bilo nan je lipo i bili smo mladi...-

- Ma baš i je, ča ne? - vas raznježen rekal je barba Miro.

- Nego reci ti meni ča misliš kako je bilo barbe, se ako mu timuner i ni rekal da smo bili pijani?

- Bilo je onda drugo vrime! Rat je komać finil, Malta je još bila ingleška, narod vesel, prijazan, a muzika va saken baru... I to kakova... Tad smo onu pjesmu Marina prvi put čuli... a za napit se ni nan trebalo puno... - slagal je sjećanja barba Miro. - Srića da nas barba ni videl...

- Ćo, skoro pa smo i pozabili kakovi smo mi va mladosti bili! Ja se sjećan da mi se kapo Božo zagrozil da ako se još jedanput buden napil da će mi matere povedat! - nastavil je kapo.

- E nećeš ti kazni! Matere povedat... Ovu mulariju trebalo bi dobro za uši nategnut, pa biš videl ča je kazna... Po cele noći landrat... Onda se to još i moglo, a provaj danas! Ne smeš ih grdo ni pogledat, a kamo da biš njin vritnjak zadimel.

Vavek je i svuda ista štorija. Starost ne razume mladost ni mladost starost, bilo na kraju, bilo na moru.

...