Zimsko kupanje

BN 183
| 29.11.2016 | Piše:
Stanko Cuculić
| Foto:
Arhiva


A na oven vijaju jedan za drugin redali su se porti sve jedan bolji od drugoga: Bangkok, Singapur, Hong Kong, Taipei, pa Kobe, Osaka, Nagoja, Yokohama, Tokio...

- Ma kakova je ta današnja mladost! Nismo se još ni vezali, a oni već čekaju da se barkariž spusti, kako bi pobigli na kraj. Mi nismo takovi bili... - i te večeri je barba Miro govoril svojmu prvomu ofičjalu kad je videl kako kadeti i asistenti, ko i saku večer potla večeri biže va grad.

- Čife, ča ovoj mularije ne morete zabranit da saku večer gredu va grad? Ovako mleden i zelenen more in se kakovo zlo dogodit... moru ih opljačkat, stuć, moru se i zgubit, pa ću onda ja komedije imet.

- A kako zabranit?! Posal su finili, va trećine su saku treću večer, punoljetni su, dobili su lašja pasare, a nastradat moru i na brodu... Niš mi tu ne moremo... - odgovoril mu je čif.

- Znan ja to jako dobro, ali mi se ne pijaža. Ne čujen ih kad se vraćaju, a ja san do pol noći budan! Zamislite malo čife, pol noći a njih još ni! Strah me je da oni dojdu tek pred jutro...

- Barba ne znan kad dojdu aš ih ni ja ne čujen, ma na osan jutro su na poslu, i nikad ne zakasne....

... (više u tiskanom i CD izdanju)