Žice i stopice su važne

BN 218
| 31.10.2019 | Piše:
Marko Cvitanić
| Foto:
Marko Cvitanić


Kod vodiča je kao i kod lanaca - najmanji presjek na žici je kao i najslabija karika na lancu. Samo što lanac na tom mjestu puca, a žica se na najtanjem mjestu pojačano zagrijava. Ako je presjek dovoljno istanjen može se toliko zagrijati da se jednostavno rastopi

Kad opremamo brod, dodajemo neku novu opremu ili popravljamo neki električni kvar, uglavnom razmišljamo samo o opremi, snazi, mjestu ugradnje, načinu pričvršćenja i priključivanja na sustav, pritom važnost povezivanja, odnosno ožičenja najčešće zanemarujemo ili shvaćamo tek površno. A upravo su vodiči i spojevi ovih vodova na opremu ključan faktor ispravnog funkcioniranja opreme. Najčešće greške koje često vidim na brodovima su pogreške pri izboru presjeka vodova. A pogreške se očituju kroz izbor neodgovarajućega vodiča, vrste izolacije, loš izbor klema odnosno spojnih elemenata za povezivanje s ostalom opremom...

Električni sistemi na manjim brodovima i brodicama bazirani su uglavnom na naponu od 12 V i tek rjeđe na 24 volta. Samo veći brodovi, od 10 i više metara imaju još i paralelni sustav napona od 220 V, bilo preko generatora ili samo kao priključak na kopno. Najčešće oboje. Uvjeti u kojima takvi sistemi rade spadaju u najteže koji se mogu zamisliti za električne instalacije. Vlaga s puno soli, visoke temperature, utjecaj nafte ili benzina, vibracije... U ovakvim uvjetima radi sva ova oprema, ali i sva ožičenja i vodiči, sve vrste klema i spojnih elemenata su u i ... (više u tiskanom i CD izdanju)