Zašto mi treba multimetar?

BN 230
| 3.11.2020 | Piše:
Marko Cvitanić
| Foto:
Marko Cvitanić


Multimetrom možemo detektirati sve prekide u strujnom krugu, i ono što je česta situacija na brodu, povećanje otpora na nekom spoju, do čega dolazi zbog korozije ili labavog spoja. Ako to ne otkrijemo na vrijeme može nam prouzročiti i veće štete na opremi

U prethodnih nekoliko brojeva Burze Nautike pisali smo o osnovama brodskog elektrosustava, kako neki komad električne opreme treba instalirati, kako ga spojiti, kako provoditi kabele, i koji potrošač treba kakve vodiče, a o akumulatorima pišemo u skoro u svakom broju. Puno je elektronike danas na brodovima, čak i na onim manjim. Sve je više elektronike na komandnoj ploči skipera, puno je toga u strojarnici, a sve je više i na motorima bez obzira na to radi li se o dizelskim ili benzinskim motorima. Teško se u svemu tome snalaze i iskusni električari i elektroničari. Svaki od njih uglavnom ima neko svoje područje, i ne vole se petljati u područje nekog drugog. Primjerice serviser koji će vam instalirati ploter ili neku drugu elektroniku na komandnom pultu neće se petljati u elektroniku na motoru. 

A kako ćete se tek vi kao iskusni nautičar, ali bez velikog znanja o elektrotehnici i elektronici snaći u svemu tome? Na sreću još uvijek ima puno stvari koje možete i s ... (više u tiskanom i CD izdanju)