ZAŠTIĆENE VRSTE U MORU

BN 3
| 23.4.2013


Još daleke 1977. zaštićena je školjka periska, a dvije godine kasnije zaštićeni su puževi triton i bačvaš, te 1981. i puž prugasta mitra. Naknadno je zaštićeno još 6 životinjskih vrsta te glavata želva, golema želva, obični (mali) dupin, dobri dupin i sve ostale vrste kitova koji se zateknu u Jadranu, kao i sredozemna medvjedica. ... (više u tiskanom i CD izdanju)