Započeo projekt "3EFISHING" za uvođenje hibridnih pogona u ribarska plovila hrvatske i talijanske flote

| 6.5.2024 | Piše:
MPS Uprava ribarstvo
| Foto:
MPS Uprava ribarstvo


U cilju postizanja klimatske nautralnosti

Održan je početni (Kick-Off) sastanak partnera projekta „3EFISHING", novog Interreg projekta koji će uvesti hibridni pogon u plovila u talijanskoj i hrvatskoj floti na Jadranu, čime će se implementirati europski zeleni dogovor – pakt koji za cilj ima postizanje klimatske neutralnosti do 2050. godine.
 
Projekt uključuje tri faze:
 
1.U prvoj fazi bit će dizajniran i izrađen poseban hibridni motor na obnovljive izvore energije. Time će se postići smanjenje troškova goriva i značajno smanjenje emisija ugljika, povećavajući ekološku održivost ribarske flote.
 
2. U drugoj fazi motori će biti ugrađeni na dva plovila, kako bi se na terenu provjerila njihova operativna učinkovitost.
 
3. U trećoj fazi će se plovila predstaviti potencijalnom tržištu - sektoru ribarstva (mala i srednja poduzeća u ribolovu i akvakulturi, zadruge, obrti….). U ovoj fazi također će se prezentirati i podijeliti rezultati provedenih studija, kako bi se ribarima i uzgajivačima pružile specifične financijske i tehničke informacije, kojima će se omogućiti implementacija "3EFISHING" plovila unutar ribarske flote radi osiguravanja boljih ekonomskih uvjeta sektora.
 
Ribolov i akvakultura, među najznačajnijim su socio-ekonomskim aktivnostima u obalnim regijama svijeta i igraju središnju ulogu u plavom gospodarstvu jadranske regije, posebno za Italiju i Hrvatsku. Ciljevi ovog projekta su jačanje javno-privatnog partnerstva, primijenjenog istraživanja i prijenosa tehnologije. Poboljšanjem inteligentnih rješenja, digitalizacije i umrežavanja, sektoru ribarstva osigurati će se potrebne inovacije i modernizacija ribarske flote. U tom kontekstu, prijelaz plovila u ribarstvu na novi način napajanja putem električne energije ili u hibridnom načinu rada moguće je utjecati na smanjenje potrošnje goriva, buke i emisije stakleničkih plinova na moru. Ovakvo smanjenje je poželjno kako bi se ublažili ekonomski i društveni negativni učinci na mali priobalni ribolov i akvakulturu te kako bi se financijski podržao sektor. Voditelj projekta 3EFISHING je profesor Fausto Tinti sa Sveučilišta u Bologni. Profesor Tinti je naglasio važnost testiranja motora na hibridni pogon u operativnim uvjetima, kako bi se utvrdila mogućnost za tranziciju prema električnim i ekološki prihvatljivijim tehnologijama, kako u tehničkom, tako i u financijskom smislu.
 
Projekt je započeo 1. ožujka 2024. te će se provoditi 30 mjeseci, do 31. kolovoza 2026. godine.
 
Projekt će se realizirati kroz suradnju deset partnera: dva instituta za istraživanje i razvoj, Sveučilište u Bologni i Institut za oceanografiju u Splitu, koji će prenijet inovacije ključnim sektorima, malog priobalnog ribolova i akvakulture razvojem rješenja s niskom razinom ugljika. Na projektu su uključeni kao projektni partneri hrvatsko Ministarstvo poljoprivrede, talijanski Institut za usluge za tržište poljoprivrednih proizvoda, te regionalne institucije: Agencija za inovacije u poljoprivredno-prehrambenom i ribarskom sektoru regije Marche "Marche Agriculture Fisheries", Mediteranski agronomski institut Bari te Zadarska županija. Ministarstvo poljoprivrede i Zadarska županija zajednički će sudjelovati na uključivanju gospodarskih subjekata, dok će projektni partner CROMARIS d.d., kao najveća hrvatska tvrtka za uzgoj ribe, sudjelovati u operativnim aktivnostima, inovacijskim procesima i testovima.
 
Eksperimentalni centar za zaštitu staništa u Marini di Ravenna, koji se bavi programima očuvanja ugroženih vrsta i promicanjem održivog upravljanja morem i obalom te regije Emilia-Romagna i Cestha, sudjelovati će u provedbi projekta kao projektni partneri te će uz ostale partnere doprinijeti diseminaciji rezultata projekta.
...