Zaplovio je virtualni muzej ribarstva, pomorstva i brodogradnje grada Raba „JUXTA MARE”

| 21.12.2022 | Piše:
TZ grada Raba
| Foto:
Petar Lupić


U gradu Rabu je otvoren prvi virtualni muzej ovakve vrste u Hrvatskoj. Domaćin otvorenja bila je Turistička zajednica grada Raba, čiji je ovo projekt, te su domaćini otvorenja bili Nikola Grgurić, gradonačelnik Grada Raba i predsjednik TZG Rab te direktorica TZG Rab, Ivana Matušan.
 
Domaćin je odlučio unatoč nestalnom vremenu zadržati prvotnu ideju o otvorenju te su ga pripremili na brodu Mala Maris, koji je uzvanike dočekao na rapskoj Novoj rivi.
 
Prije ukrcaja na brod Mala Maris, uzvanike su dočekale loza i travarica uz domaće frite s grožđicama od crnog grožđa. Upravo je takav običaj bio kod okupljanja i pripreme svih koji su pomagali pri porinuću broda, koji je za ovu priliku ponovljen, ovaj put zbog svečanog porinuća novog projekta Turističke zajednice grada Raba, Virtualnog muzeja ribarstva, pomorstva i brodograditeljstva grada Raba JUXTA MARE.
 
Turistička zajednica grada Raba započela je projekt Virtualnog muzeja ribarstva, pomorstva i brodograditeljstva grada Raba još 2019. godine tokom razvoja ideje valorizacije ribarske, pomorske i brodograditeljske baštine Raba u cilju povećanja interesa za bavljenje ribarstvom te zaštiti ribarstvene i pomorske baštine. Dana 17.12.2019. godine LAGUR Tramuntana objavljuje 1. FLAG natječaj iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a Tramuntana za razdoblje 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu LRSR) za Mjeru 2.A.1. "Razvoj turističkih sadržaja povezanih s tradicijom ribarskog kraja”. Predmet FLAG natječaja je dodjela javne potpore za provedbu aktivnosti u okviru odobrene Mjere 2.A.1. Razvoj turističkih sadržaja povezanih s tradicijom ribarskog kraja Lokalne razvojne strategije u ribarstvu, u cilju povezivanja tradicionalnog ribarskog i pomorskog sektora sa turističkim sektorom i stvaranje novih turističkih sadržaja. vjerojatno i šire. Nakon prijave projekta na natječaj, nakon procesa evaluacije, dana 31.12.2020. projekt biva odobren od strane Ministarstva poljoprivrede u punom iznosu od 1,1 milijun kuna te Turistička zajednica grada Raba započinje svoj put provedbe projekta.
 
U ovoj fazi projekta obrađeno je 13 lokacija koje uključuju brodograditelje, ribare i značajnu povijesnu arhitekturu koja je svjedok tijeka uljudbe rečenog otočnog krajolika, a sve se nalaze duž šetnice uz more na čitavom potezu naselja Banjol – Barbat. Iz činjenice da se cjelokupan sadržaj muzeja nalazi na šetnici uz more proizlazi i naziv projekta JUXTA MARE.
 
Na svakoj pojedinoj lokacijii stoji metalna konstrukcija s panoima dvostrano (dvojezično) opremljenim tekstom i fotografijama vezanim na temu upravo tih točaka na šetnici. Na panoima su uključene i bitne informacije vezane uz cjelokupnu stazu (pozicija na karti, udaljenost do susjedne točke izražena u metrima i broju koraka, naziv i tema ostalih točaka itd.).
 
Svaka tabla na uočljivom mjestu ima QR kod koji nakon učitanja u suvremeni „pametni" telefonski uređaj postaje ključ za ulaz u muzej iz naslova projekta - virtualni muzej.
 
U virtualnom dijelu posjetitelj na ekranu svog uređaja ima mogućnost vidjeti čitavu stazu sa svim točkama gledano iz zraka, te svakoj pojedinačno pristupiti virtualno i pregledati sadržaj koji se odnosi na svaku točku ponaosob. Na točki na kojoj stoji, na zaslonu svog uređaja može odabrati sadržaj u kome se nudi prošireni tekst, dodatne fotogafije ili kratki ozvučeni film na temu pojedine točke. Pored zvuka filmovi su i titlovani kako bi ga mogle razumijeti i slabo čujuće i nečujuće osobe. I konačno gumb AR na zaslonu pruža mogućnost povezivanja mobilnog uređaja s trodimenzionalno izvedenim objektima u digitalnom formatu koji se pojavljuju u živoj slici na zaslonu i prividno projiciraju u prostor pred uređajem, stvarajući proširenu stvarnost (Augmented Reality). Putem zaslona na telefonu, projicirani objekt se može obići i promatrati sa svih strana, te zagledati i unutrašnjost, kao da se stvaran objekt nalazi u stvarnom prostoru. Pored toga scenu s proširenom stvarnošću je kroz aplikaciju moguće i fotografirati zajedno s osobama u kompoziciji što čini vrlo lijepu, zabavnu i poučnu uspomenu. Muzej je u čitavoj svojoj dužini dostupan i hendikepiranim osobama, tako da one imaju pristup ključu (QR kodu) na tlu, gdje ga lako mogu dohvatiti.
 
Uzvanici su imali priliku ploviti Barbatskim kanalom uz iskrcaj na Barbatskoj rivi kako bi doživjeli u punom smislu muzej – pored virtualnog dijela, metalnu konstrukciju koja „čuva" važne dijelove fizičkog dijela muzeja – tablu s podacima o točki gdje se nalazi te solar koji pretvara sunčevu svjetlost u energiju koja puni bateriju. Na rivi su ih dočekali barbatski osnovnoškolci, koji su pridržali vrpcu kako bi ju gradonačelnik Grgurić prerezao te time i simbolički otvorio muzej. Uz kratko druženje koje je uključivalo upoznavanje s muzejom, uživanje najmlađih u kolačima, brod Mala Maris je zaplovio dalje, do kraja barbatske šetnice s povratkom u luku Rab.
 
Uz gradonačelnika Grada Raba Nikole Grgurića i direktorice TZG Rab Ivane Matušan, okupljanju su prisustvovali: Mladen Šćerbe, autor pojekta, Nina Jamičić, pročelnica Upravnog odjela poljoprivrede i turizma Ličko-senjske županije, Boris Smojver, načelnik Općine Karlobag i predsjednik LAGUR-a Tramuntana, Petra Aničić, voditeljica LAGUR – a Tramuntana te predstavnici ostalih LAGUR – a s područja Kvarnera, predstavnici Primorsko-goranske županije, kao i predstavnici javnih tijela. Posebni uzvanici ovog događanja su ipak bili potomci obitelji koje su predstavljene kroz ovaj projekt, a činjenica je da su upravo oni najvažniji dio ovog projekta.
 
Direktorica TZG Raba je u svom govoru izrazila posebnu zahvalu gdinu Jošku Perčiniću, potomku obitelji Perčinić, koji je, kako je sama rekla, svojim dragocjenim znanjem i strpljivosti projekt usmjerio na pravi put; autoru projekta Mladenu Šćerbu, koji je uložio trud i vrijeme pri sistematiziranju kazivanja živućih svjedoka, kreiranju vizualnog identiteta i svih potrebnih radnji da bi projekt bio dostojan naziva „muzej"; Gradu Rabu i Lučkoj upravi Rab koje su dale suglasnost za postavu metalnih konstrukcija, što je bilo izuzetno bitno da taj dio projekta zaživi; LAGUR – u Tramuntana i voditeljici LAGUR -a Tramuntana Petri Aničić koja je bila svesrdna pomoć pri prijavi projekta, s obzirom da je direktorica bila i voditeljica projekta, ali i svima koji su na bilo koji način pripomogli da projekt zaživi.
 
Gradonačelnik Grada Raba istaknuo je važnost valoriziranja baštine s područja grada Raba, posebice maritimne baštine, kao i života naših starih koji možda više nisu s nama, ali su svakako ostavili trag na Rabu i među stanovništvom. Također je iskazao sreću i zahvalnost zbog realizacije ovog projekta koji je tek početak ovakvog puta Grada Raba te je nastavak zagarantiran. Ovaj je projekt prvenstveno za lokalno stanovništvo, da se očuva baština, ali sigurno će zainteresirati i turiste kojima će se još jednom dokazati kako je Rab više od „sunca i mora".
 
Ovaj projekt se smatra pilot projektom koji pokazuje kako je na ovaj način moguće valorizirati i ostalu baštinu grada Raba te ovo sigurno nije jedini ovakav projekt koji se može očekivati iz Turističke zajednice grada Raba.
...