Zamalin

BN 42
| 23.4.2013


Riba se doduše, izbjegavajući opasna mjesta, preselila malo sjevernije, pa ju je sada najbolje čekati na potezu između Tribunja i Sovlja. Poštujući pravilo da opisujemo lako pristupačne pozicije zadržat ćemo se na plaži Zamalin koja se smjestila na sjevernom rubu Tribunja. ... (više u tiskanom i CD izdanju)