Za postojaniji izgled

BN 85
| 23.4.2013 | Foto:
Emil Černeka


Svako spuštanje bokobrana u more znači i neprestano trljanje konopa o rub bokoštitnice. To samo po sebi ne predstavlja nikakav problem, no kod plovila s drvenom bokoštitnicom prekrasno lakirana letvica vrlo brzo poprimi oronuo izgled. Kako ne bismo bili primorani opet i iznova uređivati bokoštitnicu, možemo se poslužiti sljedećom dosjetkom. Za učinkovito rješenje problema možemo se poslužiti komadom plastične cijevi odgovarajuće dimenzije. Naime, treba odrezati komad cijevi dug približno 20 centimetara, koja se potom rasiječe uzdužno po polovici. Zatim se cijev prebaci preko bokoštitinice za koju se može učvrstiti vijcima ili ljepilom. Ukoliko se cijev dobro učvrsti može se bezbrižno prepustiti podizanju i spuštanju bokobrana. Konop će se trljati o postavljeni komad cijevi zbog čega će se drvena bokoštitnica dugo doimati doimati svježom kao da je netom lakirana i uređena. Ukupan broj podmetača ovisit će o broju bokobrana i konopa.

...