Za plovidbu ne treba imati brod, već dozvolu

BN 235
| 30.3.2021 | Piše:
Igor Šuhov
| Foto:
Arhiva Burze Nautike


Mnogi ljudi pogrešno misle kako moraju imati barku da bi mogli ploviti. Međutim to je potpuno pogrešno! Da biste plovili vi barku jednostavno možete unajmiti. Ali da biste mogli unajmiti barku morate imati nešto drugo! Osim novca kojega ćete predati iznajmljivaču, morate imati i valjanu dozvolu za voditelja brodice

Proljeće je. Polako se to vidi i na moru. Za sada još uvijek sramežljivo, ali viđa se sve više barki kako isplovljava. Vidi se sve više ljudi koji uživaju na moru. Nije ništa neobično da onda o tome počnu razmišljati svi oni koji ih vide. Jednako o tome misle ljudi koji imaju svoje brodove, ali i oni koji s morem, točnije plovidbom dosad nisu imali iskustava. Ovo je idealno vrijeme upravo za njih! Ovo je vrijeme u kojem se može napraviti prvi korak i prijeći s riječi na djela. A taj korak je nevjerojatno jednostavan i jeftin. Treba samo položiti dozvolu za voditelja brodice. 

Upravo je zato ovo vrijeme prije samoga početka sezone doslovce idealno za to da sebe, ili možda svoje ukućane polako počnete uvoditi u svijet nautike. Znanja neophodna za to mogu se stjecati na razne ... (više u tiskanom i CD izdanju)