Za lakše podizanje

BN 80
| 23.4.2013


Svakodnevno bacanje parangala i mreža je poprilično iscrpljujuće. Pogotovo njihovo podizanje, kad se svaki centimetar mora podignuti na ruke. A ponekad se radi i o stotinama metara... Kako bismo barem malo olakšali tu mukotrpnu radnju kod manjih plovila koja nisu opremljena hidrauličkim vitlom za podizanje mreže, možemo se poslužiti ugrađenim zakretnim valjkom s izdignutim bočnim rubovima preko kojeg bismo podizali mreže ili parangal. Promislimo li bolje, gotovo idealno može poslužiti špula na koju se namata tanji konop, čelik-čelo, žica ili nešto slično. Pritom valja uzeti špulu manjih dimenzija, visine oko 30 do 40 centimetara. U našem slučaju radi se o širini jer će špula biti postavljena bočno. No, da bi patent uopće zaživio potrebno špulu treba postaviti na odgovarajuće postolje. Postolje sa špulom može se ugraditi na pramac ili po boku, kao što prikazuje priložena fotografija. U našem slučaju radi se o čeličnom postolju s nosačima valjka koje je postavljeno na sami bočni rub plovila. Prilikom učvršćivanja postolja vijcima za trup plovila valja koristiti inoks vijke te sve rupe zaštiti specijalnom masom za brtvljenje. Kroz središnji otvor špule treba provući osovinu kako bi se špula mogla slobodno vrtjeti. Treba dobro paziti da rupa bude dovoljno široka kako bi se osovina s vremenom mogla nesmetano podmazivati i zakretati. U protivnom, ne bude li se špula glatko okretala, neće previše olakšati podizanje. Nakon uspješne  ugradnje, podizanje mreža i  parangala bit će uvelike olakšano. Metri i metri mreža će se i dalje teško podizati, ali sada makar malo lakše.

...