Yuasa Marine

| 3.11.2021


Opće je poznato da baterije Yuasa spadaju u sam vrh kvalitete među baterijama na tržištu. Razlog je zapravo jednostavan - kvaliteta sirovine, kvaliteta u proizvodnji, i primjena visoke tehnologije. Upravo takve su i baterije iz nove serije Yuasa Marine za 2021. godinu. Ovo su Dual Purpose, servisno-startne baterije, gdje jedna baterija u potpunosti zadovoljava i potrebe za električnom energijom na plovilu i potrebe za startanje brodskih motora, ali i za opskrbu potrošača električnom energijom.

Kako bi svaki korisnik imao uvid u točne i stvarne podatke o bateriji, Yuasa je na svoje baterije dodala jasan prikaz njenih karakteristika i performansi. Na svakoj Yuasa Marine bateriji koju odlučite ugraditi na svoje plovilo stoji kolika je jačina struje starta, i to po EN normi, ali i po MCA (Marine Cranking Amps). Slijedi kapacitet baterije i to u ampersatima kao i u vatsatima, što je jako praktično kod planiranja vremena korištenja nekog potrošača. Uz ove podatke lako je znati s koliko struje raspolažemo, jer dovoljno je znati kolika je potrošnja električne energije uređaja na plovilu u jedinici vremena. Drugim riječima, ako znamo ukupnu potrošnju električne energije te procijenjeno vrijeme njihova rada tada ćemo lako na osnovu njihovog umnoška saznati potreban kapacitet baterije.

...