Yacht Manager App

| 11.5.2021


Alikacijom Yacht Manager App sadrži preko 100 raznih lista provjere

Kako biste imali potpuni uvid u vaše plovilo, posadu, opremu, opskrbu potrebno je voditi liste provjere. Pomoću njih se smanjuje rizik od toga da nam nešto prođe ispod radara te da isplovimo bez da smo sve pripremili za plovidbu i sve uzeli sa sobom.

Kako bismo sve obaveze i radnje imali pod nadzorom možemo si pomoći aplikacijom Yacht Manager App koja sadrži preko 100 raznih lista provjere, ali i alata za njihovo vođenje. Bilo da ste vlasnik plovila, skiper na jahti ili pak menadžer u čarter bazi, možete odabrati tip plovila te kroz aplikaciju voditi evidenciju poslova, pohranjivanje dokumenata, kontakata i ostalog.

Popis raznih lista je priličan i uključuje sve elemente pripreme, održavanja, navigacije i raspreme plovila, sve kako bi jedno plovilo funkcioniralo besprijekorno.

...