XXI. međunarodni sajam nautike, sporta i tehničke kulture, Rijeka

BN 42
| 23.4.2013


Preseljenjem u riječku luku, te micanjem iz naslova "sajam lova", riječki je sajam konačno postao pravi nautički sajam. Proširenjem izložbenog prostora i povećanjem ponude, ovaj sajam postaje jedan od, lokalno najjačih nautičkih sajmova. ...