Vozni red

BN 209
| 28.1.2019 | Piše:
Stanko Cuculić
| Foto:
Arhiva


A brod kasnit ne sme, pogotovo ne doma! Oni ča gledaju s poneštri direkcije to bi sigurno opazili i barbe, ni krivomu ni dužnomu, prigovorili.

Nekad je nakon trećega razreda Pomorske školi bilo obavezno napravit mesec dan praksi na brodu za vrime letnjeh ferij. Tako se Bepo ukrcal na putničko-teretni brod na linije Rika-Drač. Bil je to već onda stari parni brod, storen 1908. leta. Kaldaja je još bila na karbun, a makina je imela tri parna cilindra. Dinamo bi se počel vrtet večer kad bi zaškurilo, i fermival jutro kad bi razdanilo. Po danu ni bilo struji, aš je karbun trebalo šparat. Na svojmu putu do Albanije tikal je porti: Zadar, Šibenik, Split, Hvar, Korčula, Dubrovnik, Petrovac na Moru, i onda tako opet od Drača istin puten nazada do Rike. Parćivalo se subotu večer na devet, a povratak je bil idući petak zapolnen na dve.

Bepa su smestili su ga va kabinu pod provun skupa s kadeton i asistenton. Bila je to mizerna kabina, bez fudri, bez lavandina, z tri postelji na kat, jednen okruglen fineštrinon po bande, tri ormara od lamarina, i jednun žaruljun.

Posada je bila stara, valjda isto kod i brod, ako ne i stareja, a najstareji bil je šjor Rozario, prvi makiništa. Malo je stvari bilo ke se moru dogodit na moru, a da ih stari Rozario ni pasal... Topil se je va Sjevernen moru, preživel Prvi i Drugi svjetski rat, a penziju još ni dočekal... Počel je navigat kod asistent, onda je bil treći, pa drugi i onda je došal do prvoga, ali za kapa nikad ni avancal. Rozario je Bepa zel va gvardiju od četire zapolnen do osan večer, i od osan do polna. Tamo je pod noštromovun komandun čistil pajoli, pral špiralj, pitural pašamani i luštral manometri. Brod je bil star, ali bil je jako uredan. Sve je na njemu funkcioniralo, jedino ča baš ni bilo lipo bila je čiminjera. Dimila je gusti črni dim, i ako je vetar bil va provu, na krme se ni dalo živet od smrada po sumporu i karbunu. Tako mora bit va paklu, govorili su ljudi. Barba je stalno prigovaral kapu i svaki dan ga pital moru l’ ča storit da manje dimi. I stvarno, putnici su se bunili zaradi smrada i dima. Onda su provali manje dimet, ali su zato morali i slabeje vozit pa su tako jedan vijaj kasnili va Dubrovnik. Srića je bila da tad ni bilo puno putnici.

- Ča nan date, to ložimo! - rekal je kapo.

- Nisan ni ja zadovoljan, ali to je naš karbun, z Raši, a znaš ča je Raša!

- Ali moran pravo reć da mi se čini da kad je Andre fogišta va gvardije da dimi više nego obično, a onda i slabeje vozimo. - rekal je kapo i pozval prvoga makiništu:

- Rozarijo, kad je Andre va gvardije mi slabeje vozimo, i jako dimimo. Kako to?

- Istina! Nikako da se nauči ložit. Muči se više nego ona dva, a para je vavek spod crvene crti. Videt ću ča se da storit. - odgovori Rozario.

Va gvardije makine vapora morali su bit makiništa, mazač, fogišta i karbuner. Mazač je podmazival kranki, kulise, žliti i kušineti. Ložač je ložil, karbuner fogište pripravljal karbun, i tonbival ceneru va more, dok je makiništa se to nadgledal, pazil na telegraf i manovral z makinun. Ako je tlak pari nizak, padaju điri, a onda i brzina, pa ako još i čiminjera kuri, to ni dobro.

Bepo je sve to slušal, upijal, gledal... Kad je Miho bil pred kaldajun hitil bi dve-tri lopati proškarpela foranj, zvukal bi ceneru, sel na bančić i zafumal, a švera manometra se takala na crvenoj crte, para samo ča ni va kane!

Z Zadra za Riku parćevali su petak na pet jutro, i va Riku su trebali doć na dve zapolnen, ali kako je pred kaldajun od osan do polna bil Andre, svi su bili sigurni da će sigurno zakasnit. A brod kasnit ne sme, pogotovo ne doma! Oni ča gledaju s poneštri direkcije to bi sigurno opazili i barbe, ni krivomu ni dužnomu, prigovorili.

Da se to ne bi dogodilo Rozario je zazval Miha ki je na osan finil gvardiju i poslal ga da gre pomoć Andru kako ne bi zakasnili. Za to mu je obećal će mu, on sam na deset ur pred kaldaju donest domižanicu bevandi, tepal kruh i teple kosti z juhi.

Miho se ni dvaput premislel nego je odmah pristal. Kako i ne bi kad je domižanica va pitanju, a ni kosti nisu za ća hitit, pogotovo onako teple... Ne treba ni reć da su arivali prije vrimena, a ni dim ni bil tako črn.

Bepo se te praksi domišljal celi život! Nikad posli toga više ni bil na brodu z kaldajama na karbun, iako je na parnjacima bil i treći, i drugi, pa i prvi ofičjal makine. Pokle je dugo navigal ko kapo na automatskim modernim kontejnerašima s kontrolroomon. Na takovomu brodu je i penziju dočekal.

Sad je već i Bepo dosta let va penzije i čuda onih s kimi je onda navigal sad su već dugo pokojni. Iako je od toga dana pasalo skoro pedeset let, ali toga parnjaka i ljudi ki su na bili njemu, Bepo se i danas sjeća se ko da je to čera bilo, a zadnjemu brodu na komu je navigal pred penziju, jedva da se more sjeti imena.

...