Vijek trajanja baterije

BN 245
| 3.2.2022 | Foto:
Arhiva Burze Nautike


Na brodu imama dvije AGM baterije svaka od po 140 Ah i to već tri godine. Ovo su mi baterije opće namjene, a imam još jednu od 110 Ah za startanje motora. Koliki je vijek trajanja ovih baterija i kada i kako ću znati da ih trebam zamijeniti?

Vijek trajanja baterija ovisi o više faktora, a prvenstveno o načinu na koji se koriste tj. koliko se duboko prazne dok ste na brodu, kako se održavaju i pune, o temperaturi okoline na mjestu gdje su smještene baterije, i naravno o vrsti baterije. Za vaše AGM 12 voltne baterije ako se drže u napunjenom stanju i ako se ne prazne prekomjerno i često, prosječni vijek trajanja je i do 6 godina. Nakon šest godina, ako je baterija bila napunjena i pri prosječnoj temperaturi od 25°C, ove baterije će i dalje imati 80 % nazivnog, odnosno početnog kapaciteta iako su odradile 500 punih ciklusa punjenja i pražnjenja. To ne znači da one više nisu za upotrebu. Naravno, ako su radile u uvjetima gdje je temperatura veće od 25°C i njihov životni vijek će biti nešto kraći. I sa ovih preostalih 80% kapaciteta još uvijek možete koristiti ove baterije, ako ih ne praznite više od 50%. Primijetiti ćete da vam se baterija napuni nešto brže nego je to bilo ranije, ali onih preostalih 80% još je uvijek itekako iskoristivo. Stoga takva baterija može još uvijek dobro poslužiti namjeni i još sljedeću godinu dana.

Još nešto o ciklusima punjenja i pražnjenja

Sve baterije imaju određen broj ciklusa punjenja i pražnjenja, što ovisi o vrsti i kvaliteti baterije. Teoretski jedan ciklus punjenje/pražnjenja je proces pražnjenja baterije do 0% kapaciteta i ponovnog punjenja do 100%.

Dvostruko punjenje nakon pražnjenja od 50% je također jedan ciklus isto kao i četiri puta punjenje i pražnjenja do 75%. Primjerice, startne baterije mogu izdržati 50 do 100 ciklusa što se čini jako malo, ali u praksi je za startanje motora to više nego dovoljno. Struja koja se koristi za jedno startanje motora je jako velika, ali traje samo kratko vrijeme i ako je to normalno „verglanje”, za bateriju to predstavlja 0,001 ciklus. To znači da takva baterija može pokrenuti motor i 80.000 puta prije nego postane neupotrebljiva. Međutim kod startnih baterija čest je problem da motori teško pale pa „verglanje” predugo traje i često se ponavlja. U tom slučaju jedno startanje može biti i 0,1 ciklus što onda značajno smanjuje broj ciklusa startne baterije.

...