Ventil, ali od čega!?

BN 162
| 5.3.2015 | Piše:
Božo Ivanić
| Foto:
Božo Ivanić


Skoro sve barke i brodovi ispod vodne linije imaju nekoliko poprilično velikih rupa u trupu. Te rupe su neophodne za prolaz osovina ili pak za usis mora, bilo da je riječ o hlađenju motora, usisu kakve pumpe, ispušnoj cijevi... Svaka od njih toliko je velika da bi more kroz nju moglo u vrlo kratko vrijeme naplaviti i potopiti barku

Tijekom ovih godina koje su u nas obilježene padom standarda i kupovne moći, u nekoliko sam se navrata susretao s vrlo neobičnim stvarima. Najviše me začudilo samozavaravanje. Brojni su vlasnici barki koji su prestali kupovati originalne dijelove, koji preskaču servise i koji traže najjeftinija rješenja, koji traže nešto što izgleda slično onome što su prije imali na barci, pa makar to i ne bilo namijenjeno upotrebi na barci. Nažalost, dobro ih razumijem. Prije se moglo iz kućnoga budžeta odvajati za barku onoliko koliko barci treba, no kako su mnogima prihodi postali sve tanji i neredovitiji tako se sve teže servisira i ono najnužnije, ono što sebi uzima država, porez, vezarina, osigur ... (više u tiskanom i CD izdanju)