Veličina je (ipak) bitna

BN 86
| 23.4.2013


?ma koliko mi ponekad tvrdili suprotno. Uloviti kapitalnu ribu, a ne moći je izvagati priličan je hendikep u sportskom ribolovu. A taj je problem tim veći kada je riječ o težini koja prelazi mogućnosti  vage koju eventualno imamo na brodu. U slučaju  tune, ribe koja težinom varira jako puno, samo vrhunski znalci mogu  ?na oko? procijeniti kilažu. Međutim, i za to postoji rješenje. Treba izmjeriti nekoliko osnovnih dimenzija ribe i te podatke ubaciti u jednostavnu formulu za izračun. Kako raspored mase uzduž tijela  ove ribe varira vrlo malo, ovakvim mjerenjem možemo pogriješiti samo 2-3 posto, a toliko "laže" i veliki broj vaga.

O x L / 0,026=T

O - opseg tune u metrima mjeren na najširem dijelu ribe
L - duljina ribe u metrima mjereno od vrha glave do sredine repne peraje
T - težina ribe u kilogramima
0,026 - koeficijent

...