VDO – GPS brzinomjer

BN 158
| str. 046-047 | 10.11.2014 | Piše:
Marko Cvitanić
| Foto:
Marko Cvitanić


Brzina se može prikazivati u miljama na sat (mph), kilometrima (km/h) ili čvorovima (kn). Postoje dva modela ovoga instrumenta, jedan koji ima skalu do 35 i mjeri brzinu do 35 čvorova, i drugi za ona mnogo brža plovila koji omogućuje prikaz brzine i do 70 čvorova

Malo je koja marka u svojoj domeni poznata kao što je to slučaj s imenom VDO među proizvođačima instrumenata za sve vrste prikaza i mjerenja. Njihovi su pokazivači i davači nezaobilazni na svim boljim brodovima, ali i na najmanjim brodicama vole kad ispod kazaljke pišu ova tri slova. Nadzor rada motora, brzine, dubine, otklona kormila, pritiska ulja motora, temperature i svega što se na brodu može mjeriti i nautičaru dati korisnu informaciju na kontrolnoj ploči, zastupljeno je i u paleti njihovih proizvoda. Naravno postoje varijante prikaza u analognom ili digitalnom obliku. Stupanj integ ... (više u tiskanom i CD izdanju)