Užas... ili štorija o zaštiti okoliša

BN 188
| 1.5.2017 | Piše:
Stanko Cuculić
| Foto:
Stanko Cuculić


Kako je bila oseka lipo se je videlo kako z jednoga napol zaronjenoga tuba, fekalije s kraja direktno teču va more

Bil je to mali vinski tanker, aš uglavnon je vozil vino, ali mogal je krcat i voćni sok, kokosovo ulje i slično, ali niki ki je na njemu navigal ni nikad videl da je vozil ča drugo osin vina. Bil je dug 110 metri, a nosil je dve hiljade i tristo ton, ili za bolje razumet dva milijuna tristo tisuć litar vina. Bil je storen va Francuskoj, dobar za more i va dobren stanju.

Kabine i saloni su bile udobne za tako mali brod. Barba i kapo su imeli svoj sanitarni prostor, ofičjali su bili po dva na jedan tuš i zahod, a posada je imela nekoliko zajedničkeh sanitarij. Kapitan i ekipa su voleli ta brod, ne zato ča je krcal vino, tako da vina nikad ni falelo, nego zato ča je bil lagan za delo i ča je imel dobru makinu.

Plovili su uglavnom z Alžira za Francusku, Italiju, Španjolsku i Sjevernu Europu. Najveće i najpoznateje državi po proizvodnji vina, a uvoze vino... malo čudno, ali to je tako. Trgovina je trgovina, vavek bila i ostala... I tako su jedanput va Alžiru ukrcali ful karag vina za Sovjetski Savez, luka iskrcaja Iljičivsk va Crnen moru, blizu Odese. Nakon pet dan navigacije, rano jutro su se vezali va Iljičivsku. Pratika je po običaju potrajala dugo. Ni to bilo niš novoga za Rusiju, ali sve je šlo bez problema. Manifest karga, posadi, čertifikati i klase i statutarni dokumenti su bili uredni, i taman kad su pomisleli kako su pratiku bez problema prošli, agent je predstavil dva uniformirana tipa ko oficiri za okoliš. I onda je počelo: - Kapetane, kamo idu izljevi iz WC-a, tuševa, kuhinje, dispenzi...

- A kamo nego u more... - odgovori barba iskreno.

- Pa zar vi nemate tankove za fekalije, otpadne ili sive vode, odnosno tankove za kaljužne vode?

- Za sive i kaljužne vode imamo, a imamo i kaljužni separator, ali za fekalije nažalost nemamo. Po propisima ga još i ne moramo imet, jedino za Velika jezera, ali tamo ne plovimo. - odgovori barba.

- Onda od sada ne smijete upotrebljavat zahodske školjke, i morate ih zapečatiti. -

- Dobro, a gdje će posada vršiti nuždu?! - pital je podignutin glason barba.

- Pripremili smo vam WC na kopnu. Ovo je nova luka namijenjena za iskrcaj jestive hrane i nije dozvoljeno da nam brodovi fekalijama zagađuju luku!

Naravno, tu ni bilo pomoći. Donesli su neke trake, omotali oko školjki i rekli barbe da na svaku traku udri brodski pečat. To je barbu zaspraven razjadilo, pa je jadno rekal: - Ja z brodsken pečaton neću pečatit kondoti pa makar me kaznili! - i nastavil - A ča ćemo od pol noći do osan jutro, kad nan naoružana straža ne da na kraj? Ča ćete nan zapečatit i guzice?!! -

Tu su Rusi malo ostali zatečeni, ali zahodi su svejedno zapečatili, doduše bez brodskoga pečata. Niki nikad ni videl barbu tako jadnoga. Agentu je naredil da mu pod hitno nazove ambasadu, a agent je bil razuman, ali prestrašen, aš je zaradi toga mogal imet problema pa se je nećkal, ali je obećal da će neč poduzet. Kako sila boga ne moli, neki su morali poć va ta kopneni ruski zahod na rive, a po povratku su jedino rekli "užas".

Brzo za ten noštromo je pozval čifa i kapa da dojdu na krmu videt kako Rusi čuvaju okoliš. Kako je bila oseka lipo se je videlo kako z jednoga napol zaronjenoga tuba, fekalije s kraja direktno teču va more. Naravno da nisu hodili va zahod na kraj! Curali su preko baleuštri na morsku stran, a ono drugo su delali va prazne lati od pituri pa onda zlevali preko bandi. Srića i bog pa to ni dugo potrajalo! Drugi dan zapolnen došli su druga dva oficira i otpečatili zahodi, bez da su se skužali barbe ili bar ku besedu rekli. Sigurno su dobili befel z Moskvi, komentirala je kanižela. Ča sve va Majčice Rusije nećeš videt i doživet!? Ali i uza sve to, voleli su ruski porti, aš tamo su se dobro i jeftino zabavili, a i dosta toga su videli. Kad su drugi put vino dopeljali bilo in je ko da su doma došli! Kondoti se nisu ni spomenuli...

...