Uspješna digitalizacija u Upravi ribarstva

BN 245
| 3.2.2022 | Piše:
Ana-Marija Vizintin
| Foto:
Arhiva Burze Nautike


Radi se o našim ribarima dobro poznatom Geoinformacijskom sustavu ribarstva koji nudi nekoliko službenih aplikacija za dostavu svih službenih dokumenta čime je komunikacija između nadležnih tijela i samih korisnika značajno olakšana

Uspješna digitalizacija rada Uprave ribarstva razvojem brojnih korisničko - administrativnih aplikacija tijekom zadnjih godina rezultirala je činjenicom da se tek neznatan broj dokumenata za ribolovne i ribičke procese još uvijek ispunjava ručno. Uz veliki angažman zaposlenika Uprave, ali i samih korisnika koji prolaze brojne edukacije o korištenju sustava, dio populacije koji nije imao nikakav dodir s računalima i pametnim telefonima danas je postao značajno informatički pismeniji, a kako naglašavaju iz Uprave ribarstva- posebno su ponosni što su se "informatizirali” i stariji korisnici.

 

 

U globalu, radi se o našim ribarima dobro poznatom Geoinformacijskom sustavu ribarstva koji nudi nekoliko aplikacija za dostavu svih službenih dokumenata: očevidnika o ribolovu, prodajnih listova, transportnih dokumenata, zatim podataka iz raznih registara poput registra flote, registra povlastica, registra tvrtki i obrta, registra ovlaštenika u akvakulturi, a tu su i drugi podaci poput rekreacijskih dozvola, inspekcijskih zapisnika te podaci iz financijskih potpora u ribarstvu.

Kako su za Burzu Nautike kazali iz Uprave ribarstva, ovaj sustav zapravo predstavlja cjelovitu bazu podataka, a ulaz i rad u aplikaciji dozvoljen je i drugim službenim osobama poput djelatnika MUP-a, Carine, Obalne straže, Agencije za reviziju sustava provedbe programa Europske unije itd. Dio Geoinformacijskog sustava za djelatnike Uprave je i VMS sustav koji na kartografskom prikazu Jadranskog mora omogućuje prikaz lokacija većih ribarskih plovila te brzinu i smjer njihova kretanja.

mTunaRek za rekretivne tunolovce

 

 

Ovoga su nas puta zanimali detalji o mobilnoj aplikaciji mTunaRek za rekreativce koji su od države otkupili ulovnu kvotu za plavoperajnu tunu, a koji putem aplikacije upisuju gotovo svaki svoj korak: od polaska u ribolov pa sve do povratka i iskrcaja tune ako su ju ulovili. Rekreacijski tunolov kroz aplikaciju je podijeljen u dva dijela. Prvi se odnosi na rekreativne tunolovce unutar ulovne kvote, odnosno one koji smiju uloviti i iskrcati tunu, dok se drugi dio odnosi na rekreativce izvan ulovne kvote. Oni nisu obvezni voditi očevidnik jer imaju dopuštenje za ulov po principu "ulovi i pusti”. Bitno je napomenuti kako se rekreativni tunolovci unutar kvote kontroliraju fizički, administrativno, elektroničkim sustavima praćenja plovila te iz zraka, dok se druga skupina nastoji kontrolirati pojačanim nadzorom zona visokog rizika na samome moru te iz zraka. Ovaj nadzor je iznimno zahtjevan i važan s obzirom na broj ribolovaca i na područje ulova kod čega još uvijek postoje zloupotrebe, odnosno stavljanje ilegalno ulovljene tune na tržište. Zbog toga Ministarstvo poljoprivrede kontinuirano poduzima i jača mjere za daljnje unaprijeđenje nadzora u suradnji s ostalim službama na moru. U planu su i dodatna pojačanja te još veća kontrola na rizičnim morskim područjima.

 

 

Za razliku od tunolovaca izvan ulovne kvote, kolege koji spadaju u prvu kategoriju su obvezni dostavljati podatke na isti način kao i gospodarski ribari, a kontrole sa strane inspekcija vrše se najčešće na najavljenom mjestu iskrcaja ulovljene tune. MtunaRek aplikacija je ‘user friendly’, odnosno kako se ističe iz Uprave ribarstva - to je jednostavna aplikacija čije korištenje tunolovcima uglavnom ne zadaje veće muke.

Portal gospodarskog ribarstva među najkorištenijim sustavima u sektoru

 

 

Osim mTunarek-a, na stranicama Uprave ribarstva, www.ribarstvo.hr, nalazi se i niz drugih web aplikacija za korisnike iz sektora ribarstva, od kojih je najčešće korišten Portal gospodarskog ribarstva (PGR) za brzo i jednostavno ispunjavanje podataka o vaganju, prvoj prodaji, transportu i slično. Tu je, zatim, i aplikacija Distributeri ribolovnih dozvola koju koriste zaposlenici Uprave ribarstva i sve tvrtke potpisnice ugovora za prodaju rekreacijskih ribolovnih dozvola: agencije, trgovine i obrti koji u ime Ministarstva prodaju rekreacijske ribolovne dozvole ribičima. U istoj aplikaciji dozvole prodaju i zaposlenici Uprave ribarstva, prodaja je omogućena i putem web shopa na stranici Uprave ribarstva.

 

 

Za prodaju slatkovodnih ribolovnih dozvola izrađen je Portal slatkovodnog ribarstva,http://ribarstvo.hr/slatkovodno/, a, između ostaloga, aplikacija im omogućuje i jednostavno vođenje statistike o prodanim dozvolama, što je bitno zbog raspodjele naknada za dozvole. Aplikaciju Tunolovci, pak, koriste uzgajivači plavoperajnih tuna i ribari koji imaju kvotu za njihov lov, a osim ovih, Uprava ribarstva je razvila i druge putem kojih se dostavljaju različiti službeni podaci: mOčevidnik, mIzvješće i mRibič. Gospodarske aplikacije mOčevidnik i mIzvješće popunjavaju profesionalni, gospodarski ribari, dok su mTunaRek i mRibič namijenjene amaterima i "traže” puno manje podataka koje ribiči i ribolovci trebaju unositi. U svakom slučaju, Uprava ribarstva je uhvatila korak s vremenom, a ono što je i važnije, zajedno s njom taj su korak uhvatili i sami korisnici svih profila i generacija!

...