UPOTREBA MREŽA STAJAČICA

BN 11
| 23.4.2013


Mreže stajačice najviše se upotrebljavaju za lov pridnene ribe, a omogućuju ribarenje gotovo na svakoj vrsti dna. Njima se može loviti pridnena riba zastupljena u koćarskoj lovini, ali isto tako i bijela riba koja boravi na tvrdom dnu,kamenitom, hridinastom ili ljušturastom. ... (više u tiskanom i CD izdanju)