Umor – globalni neprijatelj pomoraca i brodara

BN 186
| 2.3.2017 | Piše:
Danilo Prestint
| Foto:
Danilo Prestint


Za vrijeme istraživanja pomorci su rekli da je najveće smanjenje motivacije za rad ako smjena ne dođe u dogovoreno vrijeme. Na kraju putovanja razina umora i stresa se povećavaju kod većine posade, a neki pomorci su izjavili i da je za njih rad u lukama zahtjevniji od rada tijekom plovidbe. Čak 48 posto ispitanika je izjavilo da je stres najjači na kraju putovanja

Pomorci na trgovačkim brodovima često su izloženi umoru. Naime upravo se umor pokazao kao vrlo česti uzrok nesreća i bolesti, pa onda i nije čudo da se o njemu među pomorcima mnogo raspravlja, a u zadnje vrijeme sve više i među ozbiljnijim brodarima. Opći je zaključak da je problem umora sve izraženiji i da ga treba ozbiljno istražiti i pronaći odgovarajuće protumjere. Jedna od poduzetih mjera je i tzv. Projekt Martha – studija o umoru koju je provela udruga brodara InterManager i još neka tijela brodarske industrije.

Svrha projekta bila je da se dođe do odgovora na niz pitanja koja su objedinjena kroz Fatigue Risk Management System. FRMS obuhvaća umor kod treninga, modele umora, sustav izvještavanja o umoru te savjete ili korektivne akcije kojima bi se smanjili ili potpuno uklonili incidenti uzrokovani umorom.

Uzimajući u obzir različite kulturološke i civilizacijske navike pomoraca raznih nacionalnosti, Projekt Martha je proveden istovremeno u Europi i Kini, a članovi InterManagera su sudjelovali tako da su dozvolili pristup posadama svojih brodova. Inače, brodari i menadžeri rijetko kada dozvoljavaju da se nad posadama izvršavaju razna ispitivanja, ali izgleda da je ta prepreka savladana zbog sve većih šteta koje trpe zbog umora.

Ipak, valja reći da se smatra kako su upravo brodari glavni uzrok umora – posljednjih godina drastično se smanjio broj članova posade i povećao broj sati rada. Iako je pomorcima ograničen broj sati rada, da se o njima treba voditi savjesna evidencija propisana Konvencijom o radu pomoraca, često se tijekom pregleda evidencije pronalazi da su liste popunjene i potpisane od pomoraca i časnika, i to za cijeli mjesec unaprijed!

Prva studija uključivala je tri do četiri mjeseca ispitivanja psihosocijalnoga stanja pomoraca koji su izloženi stalnom umoru. Koristili su se dobrovoljci među posadama čija je razina umora i stresa bila visoka. Druga studija procjenjivala je svrsishodnost FRMS-a kroz ispitivanja na brodovima. Jedan od ciljeva ovoga projekta bila je i usporedba efekta umora zapovjednika odnosno drugih članova posade, s ukazivanjem na posljedice koje zbog toga mogu nastati za brod u cjelini.

Rezultat studije je da se došlo do glavnih faktora koji utječu na umor članova posade, a oni su: sigurnost posla, faktor okoliša, zahtjevnost posla, kvaliteta sna, rad u smjenama, broj sati odmora i zahtjevi novih propisa prema pomorcima. Projekt je ukazao na veliki broj razloga zbog čega je uloga zapovjednika sasvim drugačija od ostalih članova posade, budući da zapovjednik tjedno ima veći broj radnih sati i da je rad u luci iznenađujuće manje zahtjevan od rada za vrijeme plovidbe. Zapovjednici su mnogo više umorni na kraju ugovora. Iznenađujuće, pokazalo se da i drugi časnici mnogo manje spavaju od drugih članova posade.

Dodatni rezultati projekta pokazali su da se motivacija za rad proporcionalno pada s duljinom ukrcaja. Za vrijeme istraživanja pomorci su rekli da je najveće smanjenje motivacije za rad ako smjena ne dođe u dogovoreno vrijeme. Na kraju putovanja razina umora i stresa se povećavaju kod većine posade, a neki pomorci su izjavili i da je za njih rad u lukama zahtjevniji od rada tijekom plovidbe. Čak 48 posto ispitanika je izjavilo da je stres najjači na kraju putovanja.

Proučavajući utjecaj kulturoloških razlika među članovima posada ustanovilo se da su rezultati između europskih i kineskih pomoraca bitno različiti. Europski pomorci imaju nešto manje dnevnih radnih sati od svojih kineskih kolega. Tako npr. kineski pomorci ukrcani na brodovima za prijevoz rasutih tereta rade prosječno 15,11 sati na dan u odnosu prema 10,23 sati koliko rade europski pomorci pa je tako i razina umora i stresa mnogo veća kod kineskih pomoraca.

Brodari jednostavno ne smiju zanemariti rezultate projekta, i za sada su se usmjerili na smanjenje birokratskih poslova na brodu, odnosno uvažavanje komentara i prijedloga brodskih rukovoditelja. Ako se problem umora kod pomoraca ne riješi u što skorije vrijeme, pomorci riskiraju uskraćivanje liječničke dozvole za ukrcaj, što znači i privremeni ili stalni gubitak posla, a to nije u interesu pomoraca niti industrije koja se i inače bori s globalnim nedostatkom pomoraca.

...