Umjetni podmorski grebeni

BN 238
| 1.7.2021 | Piše:
dr. sc. Roko Dejhalla
| Foto:
Pexels


Prvi umjetni podmorski grebeni nastali su slučajno, a kao primjer mogu se uzeti potopljeni brodovi za koje se s vremenom spoznalo da predstavljaju veliki potencijal za razvoj životnih zajednica u moru. Povijest izgradnje umjetnih grebena seže u sredinu 19. stoljeća kada je u SAD postavljen prvi umjetni greben, ali do snažnijeg širenja ovih aktivnosti došlo je šezdesetih godina prošlog stoljeća kada su u svjetskim morima planirani, izgrađeni i postavljeni mnogi umjetni grebeni

Umjetni podmorski grebeni ili brakovi su umjetno izgrađene i namjerno potopljene čvrste konstrukcije postavljene na dnu mora. Na taj način te konstrukcije postaju čvrsta podloga prikladna za prihvat obraštajnih morskih organizma koji dalje pospješuju doseljavanje i razvitak ribljeg svijeta i drugih životnih oblika hridinastih staništa.

U prirodnim grebenskim sustavima nailazi se na brojne manje i veće rupe, špilje, procjepe, i sl. koji pružaju sigurni zaklon velikom broju riba, rakova i dr. te ujedno predstavljaju podlogu za naseljavanje organizama koji žive pričvršćeni za morsko dno. Nedostatak prirodnih podmorskih grebena može se temeljem odgovarajućih procjena, postupaka i tehničkih rješenja nadomjestiti ciljanom sustavnom izgradnjom odgovarajućih umje ... (više u tiskanom i CD izdanju)