Umjesto čepa - Seabung

BN 167
| 28.7.2015 | Piše:
Krunoslav Mihić
| Foto:
Krunoslav Mihić


Bili mi za ili protiv radova na podvodnom dijelu trupa dok je brod u moru, moramo se složiti da Seabung predstavlja iznimno dobro rješenje za izvanredne situacije. Zahvaljujući kompaktnoj izvedbi sasvim sigurno neće smetati, a ako kojim slučajem dođe do neke izvanredne situacije i oštećenja trupa, tada će pokazati svu svoju vrijednost Za obavljanje bilo kojeg posla na podvodnom dijelu trupa brod se mora izvaditi iz mora. Naravno to znači u najboljemu slučaju trošak dizalice, i tako se neki mali kvar od stotinjak kuna može pretvoriti u skupi i komplicirani zahvat. Za neke poslove poput većih zahvata na trupu poput nanošenja antivegetativnog premaza ili radova na pogonskom dijelu i listu kormila izbora nema, brod treba na dizalicu, pa na važ ili pak prikolicu i tu rasprave nema. I nitko normalan ni ne osporava činjenicu da se za tako velike zahvate barka mora vaditi van, ali barka mora van i ako se mora samo zamijeniti ventil ... (više u tiskanom i CD izdanju)