Ugađanje jedara

BN 38
| 23.4.2013


Kada su vam jedra dobro ugođena, zapišite brzinu barke i brzinu prividnog vjetra. Pokušajte mijenjati uda-ljenost genove od križa. Promatrajte brzinu barke i mogućnost penjanja u vjetar. ... (više u tiskanom i CD izdanju)