TZ iBoat

BN 205
| 29.9.2018


Predstavljamo vam jednu ozbiljnu aplikaciju sa jako dobrom reputacijom namijenjenoj obalnoj plovidbi i navigaciji.

TZiBoat je vrlo praktična, jednostavna za korištenje, te vrlo brza aplikacija sa elektroničkim kartama sa 2D i 3D pogledom, te meteorološkom podlogom, kao i meteo izvješćima.

Kako se radi o aplikaciji jednostavnoj za korištenje tako je moguće svu navigaciju voditi preko osobnog ili prijenosnog računala, ili pak tableta i u krajnjem slučaju i mobilnog telefona. Timezero je poznat po svojim programima za elektroničku navigaciju, što se pokazalo korisnim i u razvoju ove aplikacije. Korisničko sučelje je prilagođeno brzom pristupu funkcijama, brzom markiranju, ali i aktiviranju točaka, okretanju kako rasterske, tako i vektorske karte, te uključivanju 2D i 3D pogleda.

...