Tursko vino

BN 191
| 28.7.2017 | Piše:
Stanko Cuculić


Celi promet za i iz Črnoga mora mora tuda proć, a beli putnički brodići z velun žuto-belun čiminjerun traversaju na se strani, i koštivaju va saki kantunić Istanbula

Iz brazilskega porta Tubarao partili su za Constanzu va Rumunjskoj z kargon železne rudači. Nakon dugoga puta, finalmente su već i meritali malo pitomoga kraja, malo promeni. Dardanele pa Mramorno more, Istanbul, Bospor... ima se ča videt, i po noće i po danu. Na ulazu va Dardanele je porat Čanakkale, tu se nekad prvo znala odbavit pratika.

Ukrcala bi se dva financa i onda bi se produžilo do Istanbula. Sad više toga ni. Projde se bez pratiki, ali i oni su isto morali fermat va Istanbulu, ukrcat provištu, dobit poštu, i onda produžit za Constanzu kad sve to odbave. Va Istanbulu nažalost niki od njih ni mogal poć na kraj, ali vela je stvar bila već i videt ga z mora. Na kraj kraji, Istanbul i je najlipši z mora. Bila je to prilika da se naruči malo panatiki, pogotovo verduri, voća, kafa, brašna, fažola, talijanske pašti, riži, razneh začini... tamo je to jeftino i kvalitetno za razliku od Rumunjske. Znali su od prvo da va Constanze baš i ni bog zna ča za kupit. Voće i verdura su slabe kvaliteti, ali zato su meso, kobasice i salami bili dobri. Ma ča dobri – odlični!

Kako je znal da se va Turskoj čuda tega more dobit dobro a jeftino telegrafista je u dogovoru z barbun va Istanbulu uz uobičajenu provištu za kužinu, za popunit sinđil (Duty free shop), naručil i nekoliko kartoni raznoga viskija, konjaka, đina, nekoliko baksi cigaret i deset kutija (case) turskoga vina, dobroga črnoga, da si ljudi moru kupit ovako za popit ili za zet doma ako slučajno budu šli. Barba je pred nekoliko let va Turskoj kupil par boc toga crnoga i bilo mu je odlično, a i ni bilo skupo.

Istanbul je veli porat, a trafik kroz Bospor čudesan. Celi promet za i iz Črnoga mora mora tuda proć, a beli putnički brodići z velun žuto-belun čiminjerun traversaju na se strani, i koštivaju va saki kantunić Istanbula.

Kad su usidrili isti moment došal je agent i donesal poštu, novine, doduše desetak dan stare, i zel službenu brodsku i privatnu poštu ku će inpoštat. Ni prošlo puno evo i šipšandera z nakrcanun barkasun. Vezali su se po krme, ravno pod dizalicu za provištu. Malo in je bilo čudno ča njihova provišta dolazi na barkase zajedno z deset veleh drveneh kasuni, ali misleli su kako će sigurno kad skrca njihovu provištu ti kasuni otpeljat na neki drugi brod. A kad ono na barkase su prvo inbragali baš ti dreveni kasuni.

- Ej ćo! Ča je ovo!? Nismo ti mi ti kasuni naručili! - počeli su telegrafista i kogo zijat na šipšandera. - Je, je, to je vaše...Točno kako ste naručili, deset sanduka vina... I to crnoga! - odgovori šipšander ki je dosta dobro govoril po hrvatski.

- To smo, da, deset kasunići po 6 boc, ma ne kasuni z 6 bačav!!! Pa koliko ti to boc dojde po kasunu? - pital je radio.

- Pedeset! - odgovori Turčin.

- Petsto boc?! Pa ti nisi normalan!!! Kamo ćemo ih spravit!? Ča ti misliš da ću ja karag va more hitat da bin spravil to tvoje vino? - ni se dal radio, ali ni se dal ni Turčin: - Ča ste naručili to san van donesal! -

Kako se nisu mogli dogovorit, došli su i do barbi. I njemu je Turčin isto rekal: - Naručili ste deset „Case" vina i kartone ostalog pića, te bakse cigareta. Tu sve lipo piše! - i stvarno, kad je barba videl narudžbu rekal je radiju: - Sad je tu ča je... Vratit naručeno, pogotovo alkohol i cigareti se ne more, bez vele komplikacije. Moramo zet to vino... Zovi noštroma neka ti kasuni spravi va loker pod provu... Va lipa ste me g.... uvalili, moj radio... Kako ću to sad opravdat kumpanije?! Petsto boc!!! - jadil se barba.

- Ni nan sad druge nego to prehitit va panatiku, a od šoldi ki dobijemo od ekipađa za vino, keš dat kogu da va saken portu kupi friško meso, ribu, verduru i voće. Smo se razumeli? - završi barba i ode va svoj kvartir. Bilo je njurganja, prigovaranja, ali na kraju je bilo kako je barba urdinal. Neki su bili i zadovoljni, bar nekad će se friške panatike uželjit. Na kraju to i ni ispalo tako slabo. Posada je jila friško, kogo je kuhal bolje, a onih va konpanije ni bilo briga ča je i kako na brodu sve dokla je dobro delal i dokla oni nisu imeli troška za vino. A i teh petsto boc dobroga vina je dosta brzo nestalo. Idući vijaj bila je Perzija, Dubaj, Abu Dabi, Kuwajt... a tamo vina nikad dosti. I malo pomalo popilo se to sve, aš stvarno je bilo odlično!

...