Turbopunjači na brodskim motorima

BN 255
| 2.12.2022 | Piše:
Frane Rendić
| Foto:
Arhiva Burze Nautike


U osnovi turbopunjač je vrlo jednostavan uređaj. U lijevanom kućištu su osnovni dijelovi: rotor turbine ispušnih plinova, rotor kompresora za komprimirani zrak i osovina na kojoj su oba rotora. Ulje iz motora podmazuje ležajeve i osovinu, a rashladna tekućina iz motora pomaže ukloniti toplinu iz kućišta, odnosno smanjiti temperaturu komprimiranog zraka. Ispušni plinovi nakon izgaranja u cilindru prolaze preko rotora i okreću ga velikom brzinom što u nekim slučajevima može biti i do 170.000 okretaja u minuti, a na drugoj strani rotor istom brzinom tjera zrak odnosno komprimira kisik u komoru gdje se obogaćuje smjesa zraka i goriva

Rad dizelskih motora zasniva se na komprimiranju smjese zraka i goriva, te stvaranju dovoljnog tlaka u cilindru koji na kraju izazove kontroliranu eksploziju ove smjese.

Što je veća količina energije u ovoj reakciji to će više snage biti isporučeno na osovini odnosno na propeleru vašeg plovila. Kako je količina smjese goriva i zraka ograničena volumenom cilindra, ako želite još više energije morate u cilindar ugurati više zraka odnosno kisika na istu ili veću količinu goriva. A da bi više zraka mogli isporučiti gorivu trebate turbo punjač koji ima baš taj zadatak, da sabije više zraka u istu količinu goriva. Funkcija turbopunjača na dizel motoru je da se povećaju performanse i smanji štetni utjecaj ispušnih plinova na okoliš. Kako ... (više u tiskanom i CD izdanju)