Treninzi High Voltage

BN 186
| 2.3.2017 | Piše:
Dominik Pavičić
| Foto:
Arhiva


Treninzi High Voltage koncipirani su tako da se polaznici kroz teoretski dio upoznaju s osnovama visokog napona, procedurama i dozvolama, te nakon toga prelaze na praktični dio gdje na visokonaponskom bloku prolaze kroz rad i održavanje visokonaponskog uređaja

Sukladno tehnološkom napretku, u pomorskoj industriji se razvija oprema koja omogućuje sigurno korištenje visokonaponskih uređaja. To se najviše susreće kod velikih putničkih brodova, ali i kod ostalih brodova kod kojih se visoki napon koristi za pogon brodske opreme. Rad s visokonaponskim uređajima je izuzetno opasan, kako za električnu opremu broda, tako i za one koji su tijekom rada na takvim sustavima izravno ugroženi, a do ozljeda i šteta može doći uslijed pogrešnog rukovanja opremom, nepoštivanja pravila o sigurnom rukovanju, ali i zbog neispravnoga alata i tehničko-zaštitne opreme. Upravo iz tih razloga, pokazalo se nužnim educirati posade.

Sukladno tome, High Voltage obuku treba obavljati na visokonaponskim blokovima koji omogućuju kvalitetno upoznavanje kandidata s postupcima i pravilima rada s visokim naponom. Jedan od takvih najmodernijih visokonaponskih blokova koristi i SSM Trening Centar. Blok (BVK-M-7,2) je izrađen u suradnji s tvrtkom Končar, i u sebi ima ugrađenu najsuvremeniju opremu koja se danas nalazi na brodovima. Na bloku se vrši High Voltage trening na radnoj i upravljačkoj razini.

Treninzi su koncipirani tako da se polaznici kroz teoretski dio upoznaju s osnovama visokog napona, procedurama i dozvolama. Nakon toga prelaze na praktični dio gdje na visokonaponskom bloku prolaze kroz rad i održavanje visokonaponskog uređaja.

Radna razina se odnosi na časnike stroja i električare, dok se upravljačka odnosi na više časnike stroja, odnosno upravitelje stroja. Obuka na radnoj razini traje jedan, a na upravljačkoj tri dana, a tečajevi u SSM Trening Centru organiziraju se svaki tjedan.

Kako to uvijek biva, nova pravila donose i milijun nedoumica i pitanja, pa tako danas mnogi od pomoraca nisu sasvim sigurni kome to sve treba, na koga se odnosi, postoje li neki posebni uvjeti?! Sukladno najnovijim dopunama STCW konvencije High Voltage tečaj će uskoro morati imati svi časnici stroja, električari, te časnici elektrotehnike (ETO). Prema pravilniku Ministarstva ovaj tečaj još nije obavezan, ali i to se u skoroj budućnosti očekuje. Bitno je istaknuti kako se sukladno odluci Ministarstva, High Voltage obuka smatra sastavnim djelom programa za stjecanje sljedećih zvanja, te se kao takva ne mora posebno prolaziti:

- časnik stroja odgovoran za stražu u strojarnici sa strojem porivne snage od 750 kW ili jačim (STCW III/1)

- drugi časnik stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3.000 kW (STCW III/3)

- upravitelj stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3.000 kW (STCW III/3)

- drugi časnik stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3.000 kW ili jačim (STCW III/2)

- upravitelj stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3.000 kW ili jačim (STCW III/2)

- časnik elektrotehnike (STCW III/6).

Dakle, iako još uvijek nije jedan od obaveznih tečajeva, od početka 2017. godine pomorci su masovno počeli polagati High Voltage tečaj. Jedan od glavnih razloga za to su i nalozi većine kompanija koje zahtijevaju da njihovi časnici stroja, električari i časnici elektrotehnike posjeduju certifikat za rukovanje visokonaponskim uređajima. Brodari kao i uvijek imaju glavnu riječ te se uskoro očekuje da High Voltage bude sastavni dio svih „crew matrixa".

...