TracPhone V30

| 31.5.2023


KVH Industries predstavlja TracPhone V30 - satelitsku komunikaciju opće i nautičke namjene.

Ovo ultrakompaktno satelitsko rješenje radi na Ku-bandu, a njegova VSAT antena je projektirana tako da vas čini dostupnima u svakom dijelu zemaljske kugle. Nije ovdje samo govorna komunikacija ta koju trebate. Tu je i satelitski internet, provjera e-mail i ostalih poruka, meteorološka izvješća i ostalo. S protokom podataka od 6 Mbps u prijemu i 2 Mbps u slanju TracPhone v30 nema neku brzinu, ali zato ima postojanost i globalnu pokrivenost signala potrebnu za sigurnost.
 
Kako bi se osigurao bolji i stalnija veza ovaj modem i antena imaju poboljšane performanse stalnosti signala kao i precizniju treking funkciju i stabilizaciju za brža plovila i plovidbu u složenim stanjima mora. Za instalaciju je potreban jedan kabel za napajanje i prostor za montažu komunikacijskog rutera. Radom antena promjera je 37 cm, mase 11 kg što ga čini prikladnim za montažu na većinu povišenih dijelova plovila. 

https://indelmarine.hr 
...