Tito – Bourguiba sava sava

BN 195
| 28.11.2017 | Piše:
Stanko Cuculić
| Foto:
Stanko Cuculić


Ta put na povratnen putovanju imeli su karag naranač i lemuncini z Haife i Famagusti za Riku, stotinjak ton lešnjaki iz Turske va vrećah za Ravenu, i neč cizibi za Veneciju

Bil je to mali brod, devedeset metri dug, jedanajst širok, nosivosti tisuću dvisto ton, z tri štivi, dve spred punta i jednu odzada, po krme. Već onda je bil star, storen davnega 1938. leta negde va nordu, ali još vavek je to bil dobar brod, odličan za more, a i dobru je makinu imel. Uglavnom su se držali po Mediteranu, a kako je bil na liniji za Izrael, tako nijednemu arapskemu portu ni smel ni blizu doć, aš je bil na crnoj je liste brodi ki trguju z Izraelon! Znalo se je, ako se neki od brodi z crne liste pojavi va arapskemu portu odmah će bit zaplenjen, a posada finit va pržunu! Mogal je brod promenit i gospodara, i banderu, i ime, ali ako se je jedanput našal na crnoj list tu više ni bilo pomoći. Zavavek bi ostal tamo zapisan. Arabi su tu bili neumoljivi!


... (više u tiskanom i CD izdanju)